Van kooistallen naar volièrestal

01 september 2011
-
3 minuten

Reijerink Pluimvee van de familie Klein Avinck in Groenlo gaat zijn leghennen in volièrestallen houden in plaats van in kooistallen. Na de eerste stap van de omschakeling, de bouw van de twee-etagevolièrestal, werd er op 13 juli een open dag georganiseerd, waarbij bezoekers deze nieuwe huisvesting konden bekijken.

Op 1 april 2008 is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij van kracht geworden en vanaf 1 januari 2012 treedt het kooiverbod in werking. Naar aanleiding hiervan maakte de familie Klein Avinck plannen om het bedrijf om te schakelen naar volièrehuisvesting. Deze omschakeling gaat gepaard met een daling van het aantal leghennen tot in totaal 107.000 in volièrehuisvesting. Het bedrijf had 110.000 leghennen in kooihuisvesting. De bouw van de twee-etagestal is de eerste stap van de omschakeling. In 2009 begon de familie Klein Avinck samen met Agra-Matic met het uitwerken van de plannen voor een nieuwe twee-etagestal. In deze stal kunnen circa 60.000 leghennen worden gehouden in volièrehuisvesting.

Bouwblok

Het bouwblok was niet groot genoeg voor de nieuwe stal. Daarom heeft Agra-Matic een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de gemeente om het bouwblok te verruimen. Om hier goedkeuring aan te verlenen was een archeologisch onderzoek nodig. Hierbij zijn proefsleuven gegraven en handboringen verricht. Er waren geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische resten. De gemeente kende in 2010 het bedrijf een verruimd bouwblok toe waardoor de bouw van de tweeetagestal mogelijk werd.

Bouwen

In het voorjaar van 2011 begon de bouw van de twee-etagestal. Bouwbedrijf De Driehoek was de bouwer. Als inrichter van de volièrestal koos Klein Avinck voor Versleijen Agri. Zij installeerde de Natura 70 van Big Dutchman op beide etages. De stal is voorzien van een warmtewisselaar achter in de stal om de mest op de banden door middel van mestbandbeluchting voor te drogen. De stallucht wordt afgevoerd door lengteventilatie, waarvan een deel door de droogtunnel van Dorset wordt gevoerd om de mest beschikbaar te maken voor afzet buiten de landbouw. Hotraco-computers sturen de voermachines en klimaatapparatuur aan.

Klein Avinck hield voor de ingebruikname van de volièrestal een open dag