Unieke samenwerking met zelf mengende legpluimveehouders - Heus stelt expertise beschikbaar

Marleen van Hoof

Productmanager legpluimvee

16 januari 2019
-
3 minuten

Een deel van de legpluimveehouders in Nederland en België legt zich toe op het zelf inkopen en mengen van grondstoffen. De Heus staat positief tegenover die ontwikkeling. Ze stelt haar kennis en ervaring ter beschikking. “We gaan een unieke samenwerking aan met als doel het technische en financiële rendement van deze pluimveehouders te verhogen’, zegt productmanager Marleen van Hoof.”

Legpluimveehouders die eigen grondstoffen inkopen en verwerken hebben hiermee een extra bedrijfsonderdeel erbij, dat aandacht, maar ook kennis vraagt. “We merken dat deze pluimveehouders behoefte hebben aan een sparringpartner die met hen meedenkt”, zegt Van Hoof. “Dan gaat het verder dan nutritionele of vaktechnische kennis. Zij hebben ook belang bij kennis van de grondstoffenmarkt, zoals prijsontwikkeling of voederwaardewaardering. Wij stellen onze kennis en faciliteiten beschikbaar om met deze pluimveehouders optimaal samen te werken.” De Heus beschikt over veel expertise op het gebied van de voeding van legpluimvee. Ze voert onderzoek uit en staat ook met twee benen in de praktijk. Als enige mengvoederproducent produceert De Heus, naast kernvoeders en complete mengvoeders, ook concentraten. Verder heeft De Heus een wereldwijd netwerk voor het verzamelen van kennis en informatie over grondstoffen, zoals prijzen en voorraden.

Nutritionist aan tafel

De zelf mengende legpluimveehouder kan een beroep doen op de brede kennis en ervaring van De Heus. Op verzoek van de pluimveehouder komt behalve de specialist, ook de nutritionist op het bedrijf, deze kijkt mee in de stal en is het aanspreekpunt voor grondstoffen en rantsoenen. “Op deze manier stellen wij onze kennis beschikbaar voor pluimveehouders die zelf voer mengen,” zegt Van Hoof. Ongeveer 15 procent van de leghennen in Nederland en België krijgt zelfgemengd voer. Dit voer bestaat gemiddeld voor 65 procent uit zelf ingekochte grondstoffen, voornamelijk mais, tarwe en kalksteentjes. Een klein aantal zelf mengende legpluimveehouders koopt 95 procent of meer van de grondstoffen zelf in en voegt daar alleen nog concentraat aan toe.

Beslissingen over inkoop

Pluimveehouders die zelf mengen moeten goed thuis zijn in de grondstoffenmarkt. Om tot een zo gunstig mogelijk rantsoen te komen nemen zij in elke fase van het proces beslissingen. Zij bepalen de inkoop van grondstoffen, van wie en tegen welke prijs. Ook moeten ze de kwaliteit op waarde kunnen schatten. Het streven is de kostprijs zo laag mogelijk te houden door zo gunstig mogelijk te kopen. Er zijn echter ook risico’s. De prijs kan hoger zijn dan gedacht of de voederwaarde ongunstiger. Van Hoof: “Wij geven persoonlijk advies. Dit doen wij door het bedrijf te bezoeken en rantsoenen te berekenen. Daarnaast organiseren we volgend jaar een masterclass om deze pluimveehouders van kennis te voorzien, zodat zij nog succesvoller zijn in het inkopen en toepassen van grondstoffen.” In deze masterclass stelt De Heus de brede kennis beschikbaar die ze heeft over grondstoffen en het toepassen van voeders. De Heus wil niet alleen een voerleverancier zijn, maar vooral de partner van legpluimveehouders op alle aspecten van de diervoeding.

MASTERCLASS ZELF MENGEN

Als je belangstelling hebt voor een gesprek met de productmanager of wilt deelnemen aan de masterclass dan kun je dit melden bij je specialist.

Risicobeheersing

Een belangrijk onderdeel van de masterclass is risicobeheersing. Er komen veel vraagstukken aan bod zoals wanneer je voer koopt: direct of op termijn. Hoe ga je om met voederwaarde: laat je grondstoffen onderzoeken of het samengestelde voer? Voor het onderzoeken van grondstoffen of voeders kunnen pluimveehouders terecht bij het laboratorium van De Heus in Veghel. Dit is een modern laboratorium dat gespecialiseerd is in onderzoek van grondstoffen en veevoeders. Van Hoof: “In de masterclass besteden we aandacht aan de verschillende certifceringen en borgingen. Echter, in de praktijk blijkt dat zelf mengende pluimveehouders hiervan relatief goed op de hoogte zijn. Daarnaast zien we regelmatig dat pluimveehouders neigen naar gebruik van een vast patroon van grondstoffen. Het is goed om eens te kijken naar voerprijzen op basis van de inkoopprijzen van de verschillende grondstoffen en marktwerkingen. Daar valt vaak veel mee te verdienen.

Wil je meer weten over zelf mengen?

Neem dan contact op met een legpluimvee specialst of een productmanager. 

Legpluimvee specialisten en productmanagers contactinformatie
Over de auteur

Marleen van Hoof

Productmanager legpluimvee

Bel of mail me voor meer informatie over zelf mengen.