Unieke premixfabriek in gebruik

01 oktober 2015
-
2 minuten

Koninklijke De Heus start de productie op van twee spiksplinternieuwe premixfabrieken in Nederland en Polen. Voor de bouw van deze twee hypermoderne fabrieken is gebruik gemaakt van onze uitgebreide premix ervaring in onder andere Rusland en Brazilië, landen waar wij in de loop der jaren een marktleidende, respectievelijk toonaangevende marktpositie in deze productcategorie hebben opgebouwd. In onderstaand interview geeft Gert Jan Schipper, directeur productie en logistiek van De Heus, aan wat de nieuwe premixfabriek in Veghel zo uniek maakt.

Wat is uw rol geweest bij de totstandkoming van de nieuwe premixfabriek in Veghel?

Ik werk al meer dan 30 jaar bij De Heus en ben ooit gestart als bedrijfsleider van onze fabriek in Barneveld (red.: vanwege het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden is de productie vanuit Barneveld eind jaren ’90 verschoven naar andere De Heus productielocaties en is de Barneveldse fabriek gesloten en afgebroken om plaats te maken voor woningbouw). Ik heb de kans gehad om mee te kunnen groeien met het bedrijf en heb op deze wijze veel ervaring opgedaan in de productie van mengvoer, concentraten en ook premixen. Als directeur ben ik verantwoordelijk voor alle productie en logistieke activiteiten in Nederland en de investeringsplannen voor onze buitenlandse productielocaties. Ik heb het genoegen gehad om een bepalende rol te kunnen vervullen over de inrichting van onze nieuwe premixfabriek in Veghel.

Binnen De Heus staat kwaliteit altijd bovenaan

Waarom breidt De Heus zijn activiteiten uit in premixen?

Hier liggen twee redenen aan ten grondslag. De eerste reden heeft vooral te maken met het ‘kwaliteitsaspect’. In onze mengvoeders worden premixen, als drager van onder andere vitamines, mineralen en sporenelementen, verwerkt. Tot voor kort kochten wij deze premixen in bij derde partij en. Door de productie hiervan zelf ter hand te nemen, kunnen wij de kwaliteit van het volledige productieproces van onze voeders nog beter borgen. Een andere belangrijke reden voor de bouw van de premixfabriek heeft te maken met onze internationale activiteiten. De structuur van de agrarische sector varieert van land tot land. In sommige landen is door de aard van de sector én de beschikbaarheid van lokale grondstoffen het gebruik van concentraten en premixen meer van toepassing dan in Nederland. Als De Heus willen wij een totaalaanbieder zijn van nutritionele oplossingen voor dieren. Met de bouw van de premixfabrieken zijn we internationaal nog beter in staat om nutritionele oplossingen op maat te leveren, volledig afgestemd op de lokale situatie van de veehouder.

Als ik de premixfabriek in Veghel binnenloop dan geeft dat echt een gevoel van trots

Wat houdt wat u betreft nutritionele oplossing op maat in?

Als De Heus focussen we ons op datgene wat we het beste kunnen: het ontwikkelen en produceren van diervoeders. Ooit zijn we gestart als producent van compleet voer, maar in de loop der jaren hebben we onze activiteiten uitgebreid naar concentraten en premixen. Hierdoor zijn we in staat om een nutritioneel product te leveren, afgestemd op de specifieke klantbehoefte. Onze dienstverlening gaat echter verder dan het leveren van het fysieke product. In het geval van premixen kunnen wij klanten ook ondersteunen met kennis en adviezen over de juiste toepassing in het productieproces en bij de ontwikkeling van recepturen en rantsoenen.

Hoe is het ontwerp van de nieuwe fabriek in Veghel tot stand gekomen?

Binnen De Heus staat kwaliteit altijd bovenaan. Als we het voornemen hebben om een investering te doen, gaan we altij d eerst onderzoeken hoe we een zo hoog mogelijke kwaliteit kunnen realiseren nu en in de toekomst. Bij de bouw van de nieuwe premixfabriek is het niet anders gegaan. We hebben eerst fundamenteel, internationaal onderzoek verricht naar de mogelijkheden die er in de markt zijn en de nieuwste productietechnieken die worden toegepast in zowel ‘Feed’ als ‘Food’. Dit onderzoek leidde tot vernieuwende inzichten die wij hebben samengebracht in het ontwerp van de nieuwe premixfabriek in Veghel. De fabriek in Polen is vervolgens op basis van dezelfde inzichten gebouwd.

Wat is nu de kern van dit nieuwe ontwerp?

In het ontwerp hebben wij alles in het werk gesteld om interne transportbewegingen en versleping tot een minimum te beperken en om de homogeniteit van de producten vast te houden. Door het samenbrengen van de beste productietechnieken tot geavanceerde productielijnen, is een uniek fabrieksontwerp ontstaan waarmee wij de kwaliteit van onze premixen maximaal kunnen waarborgen.

Maar wat maakt de nieuwe premixfabriek door het ontwerp dan zo bij zonder?

Het productieproces van premixen wordt gekenmerkt door een zogenaamd batchproces. Zoals aangegeven hebben wij alles in het werk gesteld om de kwaliteit op een zo hoog mogelij k niveau te krijgen. Constantheid van de kwaliteit is hierbij van belang. Of het nu gaat om kleine batches of grote batches. Elke klant heeft zijn eigen specifieke behoefte. Met ons zeer flexibel productieproces kunnen wij een enorme verscheidenheid aan recepturen produceren in zowel kleine als grote batches, zonder concessies te doen aan de kwaliteit. En dit laatste is een aspect waar wij bij zonder trots op zijn.

Waarom is de nieuwe premixfabriek juist op een bestaande productielocatie in Veghel gebouwd?

Op ons terrein in Veghel staat niet alleen een moderne mengvoerfabriek, gespecialiseerd in de productie van varkensvoer, maar ook één van onze hypermoderne laboratoria. Twee jaar terug hebben wij dit laboratorium op basis van de laatste inzichten gebouwd. Zoals net al aangegeven is een maximale borging van de productkwaliteit voor De Heus van essentieel belang. Bij de productie van premixen worden zeer veel micro-ingrediënten met elkaar gemengd. Door de premixfabriek te bouwen naast ons laboratorium zijn we in staat om de kwaliteit van deze microingrediënten op een efficiënte wijze voortdurend te monitoren op een groot aantal kwaliteitsparameters. Ook de kwaliteit van onze eindproducten kunnen we nu voortdurend controleren.

Onderzoek leidde tot vernieuwende inzichten die zijn samengebracht in het ontwerp van de nieuwe premixfabriek

Hoe kijkt u terug op het ontwerpen bouwproces van de nieuwe fabriek?

Als ik de premixfabriek in Veghel binnenloop dan geeft dat echt een gevoel van trots. Ik ken de achtergronden hoe wij tot deze fabriek zijn gekomen. Als je dan nu het eindresultaat ziet, kan je niets anders dan vaststellen dat we als team een geweldige prestatie hebben neergezet. Het is een fabriek geworden die qua techniek en opzet ons in staat stelt om aan een zeer gevarieerde klantwens te kunnen voldoen, zonder enige concessie te doen aan de kwaliteit.

Ga naar onze Engeltalige website voor meer informatie over onze premixen.