Twee vernieuwde voerreeksen voor vleesvarkens - Voeropname is leidend voor optimaal resultaat

19 juli 2018
-
3 minuten

Ondernemers geven op verschil­lende manieren sturing aan het rendement van hun bedrijf in relatie tot voerkosten. Dit heeft alles te maken met risicomanagement. Som­mige ondernemers focussen sterk op de prijs per 100 kilogram en streven daarmee vooral naar de laagste voerkosten. Anderen sturen juist sterk op de laagste kosten per kilogram vlees en dit vraagt om een andere insteek. Bij sturing op de kostprijs van vlees speelt namelijk ook de voederconversie een prominente rol in het rendement van het totale bedrijf. Een lagere voederconversie heeft bijvoorbeeld ook lagere mestafzet­kosten tot gevolg. Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld ook calcium en fosfor afge­stemd moeten worden op de voerconversie om beenwerkproblemen te voorkomen. Een lage voederconversie gaat daarom zeker niet altijd samen met een lage voerprijs.

Twee voerreeksen

De Heus heeft daarom twee voerreeksen geïntroduceerd. De Accent­reeks voor de varkenshouder die maximaal rendement wil behalen door lage kosten en de Top­reeks voor de varkenshouder die maxi­maal rendement wil behalen door naar het totale resultaat te kijken. Deze Top­reeks is bovendien verkrijgbaar met een hogere energiewaarde; de Top Max (zie tabel 1). Binnen de reeksen werken we met num­mers die aansluiten op ons biggenvoer­ assortiment, zodat de voeders zonder problemen flexibel ingezet kunnen worden.

Kenmerken

Goed vleesvarkensvoer heeft een aantal belangrijke kenmerken. Eén daarvan is dat het voer smakelijk is, zodat biggen zonder problemen opstarten. Buiken dienen goed gevuld te zijn, omdat voeropname de basis is voor groei. Daarnaast moet het de juiste mix van vezels bevatten, zodat de vertering goed verloopt en de mestconsistentie van de varkens optimaal is. Daarmee worden diarree, die funest is voor een optimale vertering, en uitval als gevolg van verteringstoornissen voorkomen.

Juiste mix van grondstoffen

Bij het nieuwe assortiment is bewust gekozen voor de inzet van hoogwaardige grondstoffen. Het is een mix van zetmeel­rijke grondstoffen, vetten en vezelrijke grondstoffen voor een optimale sturing van mest, voeropname en darmflora. Zuren in het bijzonder helpen de maaggezondheid extra te ondersteunen. Het gebruik van de juiste vitamines en mineralen ondersteunt diverse lichaamsprocessen, zoals groei en algemene weerstand. Het juist afstemmen van calcium en fosfor ondersteunt het beenwerk van de varkens.

Kosten

Bij vleesvarkens draait alles om rendement. Het is daarom belangrijk om zeer kritisch op kosten te zijn. We stoppen dus niets in het voer dat niet terugverdiend wordt. Het is daarom elke keer een afweging of grond­stoffen kosteneffectief zijn. Maar het is ook belangrijk dat het juiste voer op het juiste moment ingezet wordt. Varkens met een hoge voeropname hebben logischerwijs minder geconcentreerd voer nodig dan var­kens met een lage voeropname.

Jouw eigen voerstrategie

Ontwikkelingen in de markt of op jouw bedrijf vragen ook om aanpassing van de voerstra­tegie. Wij gaan er daarbij vanuit dat voer­opname altijd leidend is voor een optimaal resultaat. Ons GPS­rekenprogramma helpt om de juiste voeders en schakelmomenten te bepalen. Om optimaal gebruik te maken van de voeders hebben we ze zo gemaakt dat het voor de varkenshouder heel mak­kelijk is om tussen soorten te schakelen. Grondstofpatronen zijn daarom goed en logisch afgestemd om haperingen in de voervertering van varkens te voorkomen.

Efficiënt produceren

Een scherpe prijsstelling van de voeders is afhankelijk van meerdere factoren. Naast de opzet van het recept spelen onze fabrie­ken en logistiek hierbij een belangrijke rol. De Heus beschikt over moderne gespecia­liseerde voerfabrieken. Deze fabrieken lig­gen allemaal aan het water om de aanvoer­kosten van grondstoffen zo laag mogelijk te houden. Daarnaast beschikt De Heus ook over eigen duwbakken om het voorraad­ beheer zo flexibel mogelijk in te richten. Natuurlijk zijn de productielocaties dage­lijks bezig om zo efficiënt mogelijk te pro­duceren om zo te komen tot een scherpe prijsstelling. Naast aanvoer van grond­stoffen is het transport van het voer naar de klant ook een belangrijk aspect. Wij beschikken over een modern wagenpark met bijvoorbeeld hogedruktanks. Deze bulkwagens lossen twee keer zo snel als een traditionele bulkwagen. Alles om kwalitatief hoogwaardig voer tegen een scherpe prijs te kunnen leveren.

Wil je meer weten over het vernieuwde assortiment varkensvoeders?

Vraag dan de bijbehorende factsheet aan waarin je duidelijk overzicht krijgt van de alle voeders binnen deze reeks of neem rechtstreeks contact op met een van onze medewerkers