Twee-eenheid De Heus Agra-Matic

18 juni 2014
-
3 minuten

De Heus heeft binnen zijn gelederen een geweldige partner die de buitendienst ondersteunt op gebied van bedrijfsontwikkeling.

Voor vraagstukken op het gebied van milieu- en bouwwetgeving, klimaat en bouwbegeleiding is er een intensieve samenwerking met Agra-Matic. Agra-Matic is een zelfstandige dochter van De Heus Voeders. Juist door deze samenwerking ontstaat een wisselwerking waardoor beide partijen elkaar versterken.

Nauwe samenwerking met Agra-Matic werpt zijn vruchten af

In de praktijk blijken de vraagstukken bij bedrijfsontwikking en veehouderij vaak zeer complex. Voor elke expertise op dit gebied heeft Agra-Matic zijn eigen expert in huis. De adviseurs zijn met name gespecialiseerd op het gebied van veehouderijtechnische zaken, milieuwetgeving, ruimtelijke ordening, klimaat, bouwbegeleiding en brandpreventie.

Bij het ontwikkelen van nieuwe concepten blijkt de jarenlange ervaring buitengewoon nuttig voor het gezamenlijk met de klant en de voerspecialist aansturen van nieuwe projecten. Deze wisselwerking is een voorbeeld van hoe het bundelen van kennis en ervaring kan leiden tot een uniek concept. Dit leidt voor de klant naar een forse kwaliteitsverbetering met meer rendement en bedrijfszekerheid voor meer continuïteit. In de toekomst zal deze manier van samenwerken daarom nog meer worden toegepast.

Omdat de vraagstukken bij bedrijfsontwikkeling en renovatie steeds complexer worden is kennis steeds belangrijker. We hebben deze kennis in huis. Nieuwe ontwikkelingen en strategieën worden binnen De Heus met deze intensieve samenwerking direkt beschikbaar voor de klant en kunnen hier optimaal van profiteren.

In de toekomst zal deze manier van samenwerken daarom nog meer worden toegepast

Op maat gemaakt

Onlangs is bij een klant een nieuw klimaatssysteem met een warmtewisselaar bij vleesvarkens ontworpen. Bij vleesvarkens is door de jaren heen steeds minder geventileerd, wat de kwaliteit van de stallucht niet ten goede komt. Dit uit zich vaak in gezondheidsproblemen en daarmee samenhangende slechtere resultaten. Voor deze klant is een ontwerp gemaakt waarbij de lucht optimaal wordt geconditioneerd.

Vooral de verschillen van de ventilatie in de dag- en nachtperiode geven vaak problemen met de luchtwegen in het begin van mestperiode. Door deze lucht te conditioneren, waardoor zowel de temperatuur, het koolstofdioxidegehalte als de relatieve luchtvochtigheid worden geoptimaliseerd, worden deze problemen voorkomen. Bij biggen is deze methode van conditioneren al veelvuldig beproefd en heeft zijn vruchten afgeworpen.

De systemen zoals die in het verleden zijn toegepast, waren gebaseerd op grondwater en gaven wel een verbetering, maar waren vrij duur. Het grote voordeel van deze lucht/luchtwisselaars is dat een veel hoger rendement gehaald kan worden door de grotere temperatuursverschillen. Dit leidt hier tot een hogere gezondheidsstatus en de investering wordt binnen een korte tijd terugverdiend.

Als gevolg van de samenwerking van een voerspecialist van De Heus werd dit vraagstuk bij Agra-Matic neergelegd. In samenspraak met de leverancier, de klant en de voerspecialist is uiteindelijk een uitgekiend systeem bedacht. Een systeem met nauwelijks extra bouwkundige kosten en een volledig geïntegreerd systeem waarbij simpel en robuust de uitgangspunten hebben gevormd.