Topsport vraagt om topvoeding

28 december 2015
-
3 minuten

De productie van kwaliteitsbiggen heeft op hoogproductieve bedrijven steeds meer gelijkenis met topsport. Daphne Schippers behaalde haar wereldtitel op de 200 meter ook niet op een boterham met pindakaas.

Gebalanceerde voeding is een absolute voorwaarde voor topprestaties. Ook onze zeugen die meer dan 30 biggen per jaar spenen zijn topsporters en verlangen kwalitatief hoogwaardige voeders met geschoonde granen. Voor deze zeugen is er nu premium zeugenvoer. Ze worden toegepast door ondernemers die hun hoge productie verder willen opschroeven en daarnaast uiteraard kwalitatief hoogwaardige, gezonde biggen willen (blijven) produceren met gezonde, duurzame zeugen.

Geschoond graan en meer

De Heus heeft sinds dit voorjaar premium zeugenvoeders in haar assortiment. Eén van de belangrijkste aspecten van deze voeders is het schonen van de granen. Dit passen we al langer succesvol toe bij onze premium biggenvoeders. Naast geschoonde granen heeft het voer een aantal andere onderscheidende kenmerken. Zo wordt er gebruikt gemaakt van een speciale uitgebalanceerde visoliemix met hoge bestanddelen omega-3. Omega-3 vetzuren zorgen voor een positief effect op de voort planting en het immuunsysteem. Dit vertaalt zich naar een stijging van de worpgrootte, een vlotter werpproces en een betere opstart van de lactatie. Ook minder spreidzit en vitalere biggen zijn positieve effecten hiervan. Daarnaast worden extra vitaminen en sporenelementen toegevoegd en werken we met een constante samenstelling. De premium voeders bevatten ook grovere specifieke vezels voor de nodige rust in de dracht met minder stereotype gedrag en agressie. De combinatie van vezels zorgt bovendien voor een betere darm- en maaggezondheid en voor een hogere voeropnamecapaciteit in de kraamstal.

Extra vitaminen en sporenelementen worden toegevoegd

Door zeugenhouders getest

Alvorens de premium zeugenvoeders definitief in het assortiment zijn opgenomen, heeft een tiental zeugenhouders de voeders gedurende een half jaar getest. Ze zagen een verbetering van hun resultaten op verschillende aspecten. De meeste reacties van deze groep gingen over een toename van de voeropnamecapaciteit in de kraamstal, smeuïger mest, meer melk onder de zeugen en vlottere, gemakkelijkere opstart na het werpen. Andere opmerkingen hadden betrekking op de bigkwaliteit in de kraamstal. Deze verbeterde zichtbaar bij een aantal zeugenhouders. Ook werd op een van de bedrijven minder uitval van zeugen genoemd. Dit zou verband kunnen houden met het feit dat op clostridiumgevoelige bedrijven met het toepassen van premium voeders deze problemen, door sturing op betere (dikke) darmgezondheid, beter onder controle zijn en minder voorkomen.

Rustige zeugen

Sommige ondernemers gaven aan dat het aantal doodgeboren biggen minder werd, wat verband kan houden met de uitgekiende visoliemix (hoog aandeel omega-3 vetzuren). Ook een veel gehoorde positieve ontwikkeling was dat de zeugen rustiger zijn. Dit zal te maken hebben met de genoemde constante combinatie van juiste vezelbronnen voor een betere darm- en maaggezondheid. Uiteindelijk zullen bovengenoemde aspecten zich moeten vertalen in betere technische en financiële resultaten. Om te berekenen of de inzet van premium voeders rendementsverbetering voor een bedrijf betekent, heeft het zeugen-/biggenteam een rekenmodule ontwikkeld. Met deze module kan op een snelle en heldere manier berekend worden of de meerkosten van premiumvoeders opwegen tegen de resultaatverbetering. In de praktijk zien we dat het met name op hoogproductieve bedrijven loont om over te stappen!