Toevoegmiddel verkleint kans broei

01 september 2011
-
3 minuten

Met de maïs nog volop aanwezig in de landschappen bezochten veel belangstellenden de Maïsdemodag. Deze vond plaats bij de maatschap Van Ledden in Echteld. Op dit demoveld zijn diverse maïsrassen ingezaaid en bemestingsproeven uitgevoerd.

Tijdens de demodag op dinsdag 6 september kregen de deelnemers uitgebreid de gelegenheid om de maïsdemonstraties en de bemestingsproeven te bekijken. Tevens was er deze dag veel aandacht voor rantsoenoptimalisatie en de gezondheid van koeien met in het bijzonder een betere benutting van stikstof en fosfor. Het streven naar fosfaatreductie is een belangrijk punt.

Hulp in de kuil

Binnenkort zal er weer volop maïs ingekuild worden. Om de kwaliteit van de kuil te optimaliseren is het verstandig een inkuilmiddel toe te voegen. Het biologische inkuilmiddel Bonsilage Maïs is speciaal ontwikkeld voor de conservering én broeiremming in snijmaïs. Het product bestaat uit fermentatieve melkzuurbacteriën die het inkuilproces versnellen en de groei van gisten en schimmels remmen. Snijmaïs is een gewas dat, eenmaal ingekuild, vlot fermenteert. De kuil is in korte tijd stabiel. Echter, snijmaïs is erg energierijk en daardoor een aantrekkelijke energiebron voor schimmels, gisten en boterzuurbacteriën. In een dichte kuil remt het gebrek aan zuurstof hun groei. Bij het openen van de kuil en de toestroom van zuurstof worden schimmels en gisten zeer actief en veroorzaken broei.

Melkzuur als remmer

Gisten verdragen een hoge concentratie melkzuur. Pas bij een concentratie van vijf procent is er een duidelijke remming. Dit percentage melkzuur wordt in de praktijk zelden of nooit gehaald. Een betere broeiremmer is azijnzuur. Azijnzuur remt de gisting al bij een concentratie van één procent en verhoogt de stabiliteit van de kuil. Bonsilage Maïs versterkt de natuurlijke melkzuurvorming en zet een gedeelte hiervan om in azijnzuur en propaandiol. Na zes tot acht weken is de kuil stabiel waardoor die na openen lang vrij blijft van broei- en schimmelvorming. Daardoor wordt boterzuurvorming voorkomen.

Beter rendement

Uit Duits onderzoek blijkt dat snijmaïs behandeld met Bonsilage Maïs méér energie heeft. Bovendien zijn deze kuilen smakelijker als gevolg van het ontbreken van broei en schimmels. Ook zijn deze kuilen gezonder door de aanwezigheid van melkzuur en propaandiol. Door minder inkuilverliezen, minder afbraak aan het snijvlak en een verhoging van de voederwaarde met 30 VEM verdient het middel zich dubbel terug.