Toen & Nu: van traditionele boer naar moderne ondernemer

06 augustus 2020
-
3 minuten

Een werkweek bestaat zelden uit veertig uur. Op vakantie gaan, dat kan niet zomaar. De silo’s moeten bevoorraad blijven, varkens moeten eten en koeien moeten 2 tot 3 keer per dag gemolken worden. Dankzij automatisering kunnen boeren tegenwoordig veel meer zaken op afstand organiseren. Maar over welke automatisering hebben we het dan?

Toen: de traditionele boer

Op de boerderij was er altijd wel iets te doen. Zeker rond de tijd van het oogsten en het hooien. De meeste boerderijen waren gemengde bedrijven, dat wil zeggen dat er meerdere diersoorten werden gehouden. Koeien werden met de hand gemolken en varkens en kippen met de hand gevoerd. Vaak was een boer naast veehouder ook land- of akkerbouwer. De producten die geoogst werden waren voor de verkoop of voor de dieren. Ook het werk op het land was grotendeels handmatig.

Lees ook: van schillenboer naar brijteam

Nu: de moderne ondernemer

Tegenwoordig zijn er in Nederland steeds meer moderne, opgeschaalde en geautomatiseerde boerenbedrijven. Diverse processen worden steeds verder geautomatiseerd waardoor het werk van de veehouder verandert en zij zich meer kunnen richten op het ondernemerschap.

Bij automatisering in de veehouderij kun je denken aan apparatuur en programma’s waarmee een boer kan zien wat er in zijn stal gebeurt, hoe het klimaat is en soms zelfs de dieren op afstand voeren. Zo kunnen bijvoorbeeld varkens, koeien en kippen met sensoren en camera’s worden gevolgd op groei, vruchtbaarheid en ziekte. Dit stelt een boer in staat zieke dieren veel sneller op te sporen zodat de dierenarts op tijd kan worden ingeschakeld. Een paar ontwikkelingen van de afgelopen jaren:

Van handmelken tot melkrobot

Op veel Nederlandse boerderijen kom je een melkrobot tegen. Koeien kunnen deze zelf opzoeken als ze gemolken willen worden. De robot is diervriendelijk en doordat de boer niet meer op vaste tijden hoeft te melken geeft een melkrobot de boer meer vrijheid.

Lees ook: van handmelken tot melkrobot

Van mest scheppen naar mestrobot

Veel moderne melkveehouders maken gebruik van een mestrobot. Bij moderne stallen, met een meer gesloten vloer, neemt de mestrobot de zaken waar. Hij schuift de hele dag door de stallen om mest in de mestkelder te brengen. Zo blijft de leefomgeving van de koe schoon en worden, door de gesloten vloer, minder gassen uitgestoten.

Van voeren met de hand naar automatische voersystemen

Een volledig geautomatiseerd voersysteem is bijna niet meer weg te denken. Het voorziet per stal de dieren in de juiste hoeveelheden perfect afgestemd op de groei en behoeftes van de dieren.

Van inschatting op gevoel naar sensoren in de stal

Voor het dierenwelzijn is niet alleen het voer en een schone stal van belang. Net als bij mensen is het ook belangrijk dat zij leven in het perfecte klimaat. Door sensoren in de stal wordt in moderne stallen het ideale klimaat, het perfecte licht en de optimale ventilatie geregeld. Ook wordt door sommige boeren het individuele gedrag van dieren gevolgd, bijvoorbeeld met pootsensoren. Zo weet een melkveehouder of dieren genoeg lopen en rusten en of de dieren zich genoeg verspreiden door de stal.

Nadruk op het ondernemerschap

Automatisering neemt een groot deel van het fysieke werk uit de handen van de boer. Dat is voordelig voor de boer, maar vooral voor de dieren. Veehouders kunnen er op deze manier nog beter voor zorgen dat elk dier de juiste aandacht krijgt die het nodig heeft op het juiste moment, op de juiste plaats en in juiste vorm.