Tips voor maïs op het land. Verzorging en bemesting

16 april 2019
-
3 minuten

Niet alleen het weideseizoen staat voor de deur, maar ook het zaaiseizoen voor mais begint. Veel melkveehouders gebruiken één van de maisrassen van KWS, waarbij onze specialisten helpen bij het kiezen van het juiste zaad. Passend bij jouw grond en wensen. Gert Anker, één van de specialisten voor gras- en akkerland bij De Heus, deelt zijn tips voor goede verzorging en bemesting.

Zaaien bij een bodemtemperatuur van 10 graden

Het zaaitijdstip is voor een belangrijk deel afhankelijk van de bodemtemperatuur. Stelregel is dat de bodemtemperatuur 10 graden moet zijn. Op dat moment staat de kalender tussen 20 en 30 april. Daarnaast helpt natuurlijk een goede voorbereiding van het zaaibed: ondiep ploegen met de vorenpakker geeft het beste resultaat.

Zand of löss? Groenbemester tijdig zaaien.

Zit je op zand of lössgrond? Het is wettelijk verplicht om voor 1 oktober een groenbemester te zaaien of een vanggewas te hebben staan. Om aan deze plicht te voldoen heb je een drietal mogelijkheden:

  • Gebruik een ultra-vroeg maisras, zoals bijvoorbeeld Autens van KWS. Deze is 90% zeker tussen 15 en 20 september oogstrijp. Je hebt dan voldoende tijd om tijdig groenbemester in te zaaien
  • Zaai Proterra Maize van Barenbrug in, tegelijkertijd met het zaaien van de mais. Dit traaggroeiende rietzwenkgras is een vanggewas dat de mais slechts beperkt concurreert in de vochtvoorziening en nutriënten. Voor een goed resultaat is het belangrijk dat je bij dit gewas zorgvuldig de juiste onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt
  • Zaai in juni gras in tussen de mais. Jouw loonwerker moet dan wel over de juiste machines beschikken, zodat de mais niet beschadigd wordt

Aanvullende bemesting voor een goede opbrengst

Voor een goede opbrengst aan snijmais heeft jouw grond zo’n 200 kilogram stikstof (N) en 300 kilogram kaliumoxide (K2O) per hectare nodig. Hoe kun je aan deze waarden komen en de juiste nutriënten toevoegen? Een voorbeeldadvies:

  • 40 Kuub rundveedrijfmest levert 100 kilogram stikstof (N) en 220 kilogram kaliumoxide (K2O)
  • 150 Kilogram maismest Humifirst 2.0 in de rij toevoegen levert 55 kilogram stikstof en waardevolle humuszuren. Deze zuren bevorderen wortelontwikkeling van de plantjes en verbeteren de benutting van fosfaten uit de bodem
  • 200 Kilogram MaisPlus 13400 breedwerpig strooien in een werkgang kan dan nog het laatste deel aan nutriënten geven. Deze meststof bevat namelijk 19% stikstof, 21% kalium en 12% zwavel

Op deze manier heb je een goede basis voor een goede opbrengst. Hopelijk werken dit jaar de weersomstandigheden beter mee dan in 2018. Tegelijkertijd blijft een goede voorbereiding, verzorging en bemesting in alle gevallen belangrijk.

Lees hier meer over het ruwvoer van De Heus.