Tips voor de afsluiting van 2020

27 oktober 2020
-
2 minuten

Het einde van 2020 is in zicht. Heb jij de ruwvoerwinning al geëvalueerd? Wat was je doel? Heb je dit resultaat behaald? Waarom wel of waarom niet? Heb je de juiste mestsoorten gebruikt? Heb je op het juiste moment en op de juiste manier bemest? Blik samen met je specialist terug en bepaal de uitgangspunten voor het nieuwe seizoen in 2021.

Mestboekhouding

Maak een prognose om vervelende verrassingen te voorkomen.

  • Heb je voldaan aan de mestverwerkingsplicht?
  • Moeten er nog VVO’s aangeschaft worden?
  • Zijn alle aan- en afgevoerde partijen juist geregistreerd bij RVO?
  • Overzicht van aangevoerde kunstmest (en vergeet de maismest niet)
  • Afnameoverzicht van krachtvoer, bijproducten en mineralen
  • Heb je van alle kuilen / ruwvoer partijen een BEX-analyse?
  • Hoe kom je uit met voorraden van mest en ruwvoer?

Ruwvoerbalans

Maak de balans op voor je ruwvoer voorraad. Breng in beeld hoeveel meters mais- en graskuil je nu per week voert en bereken hoe je uitkomt in het voorjaar. Is het nodig om voer aan te kopen of kun je voer verkopen? Wellicht kan de verhouding in het rantsoen hier nu al op aangepast worden.

Fosfaatrechten

Hoe kom je uit met fosfaatrechten? Is het nodig om actie te ondernemen? Wacht hier dan niet mee, maar bekijk of je fosfaatrechten kunt leasen/verleasen, kopen/verkopen of kunt sturen in dieraantallen. Vergeet niet dat (net zoals bij de mestboekhouding) naast de afgeleverde kilogrammen melk aan de melkfabriek ook de overige geproduceerde melk die niet is geleverd (separatiemelk e.d.) meegenomen wordt.

Grondmonsters

Hier en daar is er best wat verwarring over of er voor 2021 nieuwe grondmonsters gestoken dienen te worden voor de nieuwe bepaling van de fosfaattoestanden. Vanaf 1 januari 2021 verandert namelijk deze bepaling. Er wordt dan gekeken naar het P-AL getal (de totale hoeveelheid fosfaat in de bodem) en het P-CaCl2 getal (de beschikbare hoeveelheid fosfaat in de bodem). Dit P-CaCl2 getal, ook wel het P-PAE getal genoemd, staat op een groot deel van de grondmonsters al vermeld. Voordat je nieuwe grondmonsters laat steken is het dus goed om te kijken of dit getal de laatste jaren al is onderzocht. In veel gevallen is dit namelijk al wel zo.

Voor bedrijven die te maken krijgen met een lagere fosfaatgebruiksruimte, is er nog een tijdelijke oplossing. De overheid heeft namelijk recent laten weten dat de fosfaatbepalingen bemonsterd tot en met 31 december 2020 nog vier jaar geldig zijn. Een verslag uit bijvoorbeeld 2018 is geldig tot 2022; analysecijfers uit 2020 zijn geldig tot 2024. Bedrijven met percelen die er met de nieuwe bepaling op achteruitgaan kunnen daarom overwegen om een extra bemonstering uit te laten voeren voor de jaarwisseling. Hiermee kan de komende vier jaar nog gebruik worden gemaakt van de huidige fosfaatklasse op basis van de Pw en de P-Al. Twijfel je hierover? Neem dan tijdig contact op met de Agra-Matic specialist, laboratorium of monsternemer.

Bij het verlopen van de termijnen voor derogatie en fosfaatdifferentiatie dient uiteraard altijd een geldige bodemanalyse aanwezig te zijn!

Wil je meer weten over de gesteldheid van de bodem? Laat dan ook de zuurgraad (pH), organische stof en klei-humus-complex (CEC) onderzoeken. De specialisten van Agra-Matic denken in dit alles graag met je mee.