Tips voor bemesting en teelt in 2020

22 december 2019
-
2 minuten

De winterperiode is een goede tijd om te evalueren wat er goed gaat en wat beter kan in de ruwvoerteelt en beweiding. Het optimaliseren van jouw ruwvoerteelt en weidegang betaalt zich altijd dubbel en dwars terug in jouw kringloopprestatie en jouw portemonnee. Met de volgende tips helpen we je alvast een handje:

  • Indien je aan derogatie wilt meedoen in 2020, is het verstandig nu jouw grondmonsters te controleren. Zijn deze vóór 1 februari 2016 gestoken? Dan moet je nieuwe grondmonsters laten steken vóór 1 februari 2020. Het is nog niet zeker of er in 2020 weer derogatie komt. De vraag is of je daarop wilt wachten. Een grondmonster steken is namelijk gunstiger op het moment dat er nog niet bemest is.
  • Bespreek met je rundveespecialist de kuilanalyses. Past het kuilgras dat je wint optimaal in het rantsoen dat jij voor ogen hebt? Door te sturen met drijfmestgift, kunstmestsoort en maaimoment kan je energiegehalte en eiwitkwaliteit in jouw kuilen verbeteren.
  • Bepaal de ruwvoerbalans. Breng in beeld hoeveel meters mais- en graskuil je per week voert en bereken hoe je uitkomt in het voorjaar. Moet jehierop anticiperen?
  • Het maken van een bemestingsplan afgestemd op jouw doelstelling helpt je de aanwezige mineralen van op jouw eigen bedrijf maximaal te benutten.
  • Evalueer het weideseizoen. Past het weidesysteem dat je toepast bij jouw doelstelling?
  • Tenslotte is het verstandig uw grasmat te beoordelen. Is er schade door droogte of muizen? Afhankelijk van de situatie kan het raadzaam zijn om de desbetreffende percelen door te zaaien, volledig te vernieuwen of om te zetten naar bouwland.

Heb je vragen? Neem dan contact op met je rundveespecialist of je specialist van Agra-Matic Mineraal.