Tips van ruwvoerspecialist Koen voor een optimale benutting van je drijfmest (video)

02 maart 2021
-
3 minuten

De vorst is uit de grond en er mag dus weer bemest worden. Drijfmest is de belangrijkste meststof op de meeste melkveebedrijven. Voor een optimale benutting van je drijfmest geeft Koen je een aantal tips.

  • Stem de hoeveelheid bemesting af op de zwaarte van de snede. Laat hiervoor je adviseur een bemestingsplan maken dat aansluit bij de behoefte van het gewas
  • Neem nu een mestmonster om te weten hoeveel stikstof, fosfaat en kali in de  drijfmest zit. Zo kun je straks naar behoefte aanvullen met kunstmest
  • Als het land bekwaam is om te berijden, ga dan aan de slag. Hoe eerder het mest op het land ligt, hoe beter
  • Verlaag de bandenspanning van de combinatie om structuurschade aan de bodem te voorkomen
  • Verdun de drijfmest met minimaal 1 deel water op 2 delen drijfmest voor een hogere mineralen benutting
  • Gebruik straks een voorjaars-kunstmest die minder snel uitspoelt. Daarbij is verrijking met zwavel essentieel voor de vorming van graseiwit


Voor vragen over optimale bemesting neem contact op met mij of met een van mijn collega's ruwvoerspecialisten in de regio.