Tips tegen de zomerdip

21 april 2016
-
2 minuten

Met de hoge temperaturen in aantocht is het verstandig om aandacht te besteden aan het voorkomen van de zomerdip. Onderneem op tijd actie.

Management

 • Controleer de ventilatieregeling en het noodstroomaggregaat.
 • Zorg voor een goede conditie van de zeugen: Voorkom te vette zeugen zodat de voeropname in de kraamstal niet beperkt wordt en voorkom te magere zeugen, die niets bij te zetten hebben als hoge temperaturen zorgen voor een lage voeropname.
 • Begin tijdig met vliegenbestrijding.
 • Zorg voor rust in de stal gedurende de heetste periode van de dag.
 • Verruim de voertijden: morgens vroeger en avonds later.
 • Neem sperma en pipetten mee de stal in, in een koelbox.
 • Zorg na de langste dag voor minstens zestien uur licht en maximaal acht uur donker. Dit voorkomt najaarsverwerpen.

Water

 • Controleer de wateropbrengst van de drinknippels (dracht 0,8 l/min, kraamstal 2,0 l/min, biggen 0,6 l/min).
 • Verruim de tijdsduur van waterverstrekking voor drachtige zeugen en opfokzeugen.
 • Geef extra water bij rondom het werpen (drie dagen vóór en drie dagen na).
 • Verlaag het drogestofgehalte van brijvoer.

Voer

 • Controleer of de wintercorrectie van het voerschema is afgehaald.
 • Voorkom voerresten in voerbakken om bederf tegen te gaan.
 • Verlaag de voergift tijdens dagen met tropische temperaturen om de varkens gretig te houden.
 • Laat zeugen voldoende voer opnemen door lactovoer ‘hittestressmix’ door het voer te mengen of verstrek per dag 200 g topdressing Quick Fit Mix.
 • Voeg aan drinkwater voor vleesvarkens vitamine C toe.

Hygiëne

 • Neem extra maatregelen tegen gisting van voer.
 • Laat silo’s leegkomen; controleer en reinig ze.

Klimaat

 • Reinig ventilatoren en kokers, filters, openingen voor onderafzuiging en het ventilatieplafond.
 • Verruim de P-band.
 • Verhoog de minimum temperatuur met 2° C.
 • Houd de luchtinlaat uit de zon (erfbeplanting).
 • Als zeer warm weer wordt voorspeld, laat dan de temperatuur in de kraamstal al langzaam oplopen om de zeugen te laten wennen.

Gevolgen bij zeugen

De voeropname in de kraamstal gaat met 2,8 kg per dag omlaag als de temperatuur stijgt van 20 naar 29 graden C. De zeugen produceren minder melk en daardoor daalt het speengewicht. Bovendien verliezen de zeugen conditie. Ze worden slechter berig en er zijn meer terugkomers.

Afdelingstemperatuur melkproductie
Grafiel 1: Effect afdelingstemperatuur op de melkproductie

Vleesvarkens

Bij zeer hoge temperaturen nemen vleesvarkens minder voer op waardoor ze langzamer groeien. Onbeperkt gevoerde varkens kunnen later gaan compenseren waardoor ze meer spek aanzetten. De groei en vleespercentage komen lager uit. Het tijdig nemen van maatregelen in de zomer is zeker de moeite waard. Nadelige effecten van de warmte kunnen hierdoor beperkt blijven.

Toch een mooie zomer toegewenst...