Tips om de mestboekhouding netjes af te sluiten

23 november 2019
-
2 minuten

Het eind van 2019 komt in zicht en daarmee ook de afsluiting van de mestboekhouding. Het is van belang de mestplaatsing op tijd door te nemen. Om de afsluiting alvast goed in beeld te krijgen kun je alvast naar de volgende punten te kijken:

Mestverwerking

Is er voldaan aan de mestverwerkingsplicht / VVO’s / grondgebondenheid / etc. Breng dit nu al in beeld (wanneer dat nog niet gebeurd is)!

Mestafvoer

Zijn alle aan- en afgevoerde partijen juist geregistreerd bij RVO? Vooral bij een wijziging van relatienummer is het goed om dit met extra aandacht langs te lopen.

Kunstmest

Overzichten van aangevoerde kunstmest (vergeet hierbij de maismest niet)

BEX/KLW (Kringloopwijzer)

Is van alle kuilen/ruwvoer partijen een BEX-analyse aanwezig? Zo niet, probeer deze tijdig te nemen in verband met het opmaken van een BEX-prognose. Bij de afsluiting in januari zijn deze gegevens in ieder geval nodig mocht er deel worden genomen aan de BEX. Denk hierbij ook aan de afnameoverzichten voor krachtvoer / bijproducten / mineralen.

Fosfaatrechten

Kom je uit met de fosfaatrechten? Houd goed in de gaten of er actie moet worden ondernomen door fosfaatrechten te leasen / verleasen, door te kopen / verkopen of te sturen in dieraantallen.

Grondmonsters

Welke percelen dienen er voor komend jaar 2020 bemonsterd te worden voor (wellicht) derogatie en fosfaatdifferentiatie? Of er in 2020 deel kan worden genomen aan derogatie is tot dusver nog niet bekend.

In het 6e Actieprogramma ligt het voorstel om de bepaling van de fosfaattoestanden van de grond per 1 januari 2021 te wijzigen. Dit wordt vanaf dan bepaald op basis van twee indicatoren; namelijk het P-AL getal en P-CaCl2 getal. Het Pw getal wordt dan niet meer gebruikt. Bij het nemen van nieuwe grondmonsters kan het daarom verstandig zijn om beide indicatoren nu al te laten bepalen, zodat er in 2021 voor de fosfaatdifferentiatie niet opnieuw gestoken hoeft te worden.

Mocht je meer willen weten van uw percelen, laat dan ook de zuurgraad (pH), organische stof en klei-humus-complex (CEC) eens onderzoeken. Dit geeft een goede indicatie van de bodem op jouw bedrijf.

Ruwvoerbalans

Als je nu een ruwvoerbalans maakt, kom je in het voorjaar niet voor verassingen te staan. Breng in beeld hoeveel meters mais- en graskuil je nu per week voert en bereken hoe je uitkomt in het voorjaar. Is het nodig om voer aan te kopen of kun je verkopen? Wellicht kan de verhouding mais/gras in het rantsoen hier nu al op aangepast worden.

Mochten wij je met bovenstaande punten kunnen helpen, dan horen wij dit graag.
Team Agra-Matic Mineraal