Terugblik Kijk op Gras seizoen 2020

28 oktober 2020
-
2 minuten

Kijk op Gras 2020 was een seizoen van uitersten. Een zeer droge aprilmaand, een zonnige meimaand met koude nachten, en daardoor veel suiker in het verse gras. Zeer warme zomermaanden, waarin de neerslag grillig over de regio’s verdeeld werd. Dit kwam de grasgroei niet overal ten goede. In september herstelde de groei als gevolg van neerslag en zon. Al met al was het een strenge zomer. Vooral de lichtere gronden hebben het zwaar te verduren gehad.

Regionale verschillen

Niet voor niets hebben we de deelnemers aan het Kijk op Gras project zoveel mogelijk verdeeld over de regio’s en grondsoorten in Nederland. Daardoor kun jij selecteren op regio/grondsoort, zodat je een indicatie krijgt van het gras zoals dat ook op jouw bedrijf groeit. Ook dit jaar is weer gebleken dat deze gegevens van grote waarde zijn voor vele belangstellenden. Maar ook voor de deelnemers zelf. Lees meer over hoe Hessel Reitsma en Thomas Hanenberg hun deelname aan Kijk op Gras hebben ervaren.

Suiker en eiwit

Nieuw dit jaar was de deelname van twee biologische bedrijven. Eén op de noordelijke zandgrond en één op de rivierklei in midden Nederland. We startten het seizoen met gemiddeld lagere eiwit gehaltes en hoge suiker gehaltes. Suiker en eiwit verdringen elkaar. Waar suiker zit, zit geen eiwit. We zien dit nog wat extremer bij de biologische bedrijven. Hier bevat het gras gemiddeld minder eiwit, maar dit voorjaar extreem veel suiker.

Grafieken van het weideseizoen

In de onderstaande grafieken is het ruw eiwit en het suiker gehalte in het verse gras weergegeven door het seizoen heen. Figuur 1 en 2 geven het verloop van het ruw eiwit gehalte, waarbij figuur 1 dit jaar vergelijkt met met vorig jaar en figuur 2 biologisch met gangbaar. Figuur 3 en 4 geven het verloop van het suiker gehalte, waarbij figuur 3 dit jaar vergelijkt met vorig jaar en figuur 4 biologisch met gangbaar.Meer weten over deze cijfers? Ga naar Kijk op Gras