Sterke eieren leveren geld op

03 juli 2013
-
2 minuten

De schaal speelt als verpakking van een ei een grote rol bij het rendement op het legpluimveebedrijf. Schaalproblemen leiden namelijk altijd tot verliezen. Met het Fit!-programma kunnen we tijdig maatregelen nemen, bijvoorbeeld extra kalksteentjes aan het voer toevoegen. Het advies van onze specialisten is daarbij wel van belang: het effect van kalksteentjes is alleen positief als de dosering op het juiste moment wordt verhoogd.

Martin Arts is legpluimveespecialist en heeft een duidelijke kijk op de voeding van oudere hennen. ‘Wie een optimale schaalkwaliteit wil, moet op tijd schakelen’, zegt hij. ‘We weten uit het verleden dat het na ongeveer 45 weken noodzakelijk is extra kalksteentjes aan het voer toe te voegen. Bij oudere hennen wordt het calciummetabolisme minder effectief. Daarnaast leggen ze zwaardere eieren. Hierdoor is de calciumbehoefte groter. Via het Fit!-concept kunnen we hier prima op inspelen. Met dit concept leveren we voer op maat voor elke legpluimveehouder op elk moment, dus ook met extra kalksteentjes.’

Alle koppels?

Hebben alle koppels extra calcium nodig? Het is goed dit aan de hand van de schaalkwaliteit te beoordelen. Calcium is een goedkope grondstof, maar heeft wel negatieve effecten. Zo wordt zonder correctie het voer verdund, de vetvertering negatief beïnvloed, de voeropname geremd, enzovoort. Met andere woorden: verstrek geen extra calcium als dat niet nodig is. Aan de andere kant moeten we wel op tijd ingrijpen. We zijn te laat als de schalen te dun worden en problemen opleveren bij de verwerking. De leghen heeft in haar botten een perfecte buffer om tijdelijke calciumtekorten in het voer op te vangen. Als we langere tijd een beroep doen op deze buffer, raken de hennen door hun voorraad heen. En dan verslechteren de schalen in hoog tempo. Het is voor oudere hennen heel moeilijk om weer op topniveau terug te komen.


In de tabel staan de schaalsterktemetingen die bij een pluimveehouder gemeten zijn. De hennen kregen vanaf 42 weken extra kalksteentjes. De cijfers geven aan dat de schaalsterkte verbetert, ondanks dat de hennen ouder worden. Ook neemt het aantal eieren met een slechte schaal (probleemeieren) af. De minimale breuksterkte loopt op.

Meten

Martin heeft een vaste werkwijze om te controleren of het noodzakelijk is om extra calcium te voeren. ‘Als een koppel rond de 40 weken oud is, overleg ik met de pluimveehouder of het verstandig is een analyse te doen van de schaalsterkte. Beoordeling op het oog is onvoldoende. Ook al lijken schalen op het eerste gezicht sterk, ze kunnen toch onder de norm zijn. En dan is meten, weten. Bij De Heus beschikken we over een moderne breuksterktemeter. Als we dertig eieren meten, hebben we een heel goed inzicht in de schaalkwaliteit van de koppel. Vervolgens leggen we deze uitkomst naast de normen in de databank van De Heus. Als de schaalsterkte voldoende is, hoeven er geen maatregelen te worden genomen. Als het wel nodig blijkt te zijn, kunnen we snel en efficiënt binnen het Fit!-concept passende maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld extra kalksteentjes toevoegen zodat het voer voor die pluimveehouder is aangepast.

Geld opleveren

Martin legt uit dat het de pluimveehouder geld oplevert als hij de schaalsterkte laat bepalen. Het voorkomt dat hij wel calcium toevoegt als het niet nodig is. Dit zou ten koste gaan van de voederbenutting. Voert hij anderzijds geen extra calcium terwijl het wél nodig is, dan betekent dit een enorme kostenpost vanwege de onvoldoende schaalkwaliteit. Veel pluimveehouders laten het niet bij deze ene meting. Ieder die op topniveau wil draaien, is met name geïnteresseerd in de ontwikkelingen. De ontwikkeling van de schaalkwaliteit is cruciaal voor het rendement op het bedrijf. Met de breuksterktemetingen kunnen pluimveehouders de schaalkwaliteit managen. Wilt u ook de schaalsterkte laten controleren? Neem dan contact op met uw specialist. Daarnaast zijn de metingen voor De Heus een perfect middel om de effecten van bepaalde behandelingen te volgen. Onmisbaar in ons Fit!-concept Voer op maat.