Stalklimaat cruciaal voor prestaties legpluimvee

John van Helden

Klimaatspecialist legpluimvee

13 juli 2022
-
2 minuten

Klimaattraining helpt pluimveehouders beter presteren. De prestaties van een koppel leghennen zijn afhankelijk van meerdere factoren. In het TopFit-rondeplan van De Heus speelt naast voer, water en licht ook stalklimaat een belangrijke rol bij de prestaties. De klimaatspecialisten van De Heus hebben daarom onlangs op verschillende plekken in het land klimaattrainingen gegeven. Daarmee wil De Heus de kennis over stalklimaat vergroten en pluimveehouders helpen om hun prestaties te verbeteren.

Wisselende omstandigheden

In Nederland hebben we te maken met sterk wisselende klimaatomstandigheden. Tijdens het voor- en najaar kunnen er grote temperatuurverschillen ontstaan tussen dag en nacht. In de winter kun je te maken krijgen met extreem lage temperaturen en tijdens de zomer met extreme hitte. De klimaatcomputer heeft diverse instellingen om ook tijdens deze wisselende en extreme omstandigheden het klimaat in de stal optimaal te regelen. Tijdens de training werd daarom besproken wat de mogelijkheden zijn van de meest gangbare klimaatcomputers (Fancom, Hotraco en Stienen.)

Overdekte uitloop

Momenteel worden veel stallen uitgerust met een overdekte uitloopt voor het houden van de dieren volgens het Beter Leven-keurmerk. Dit brengt voor het verkrijgen van een goed stalklimaat grote uitdagingen met zich mee. Toch zijn er voldoende mogelijkheden om ook in deze stallen een goed stalklimaat te realiseren. Door hun uitgebreide ervaring op verschillende bedrijven konden de klimaatspecialisten tijdens de trainingen ook praktische tips geven die soms net het verschil kunnen maken. 

Gebruik van beschikbare klimaatdata

Klimaatcomputers draaien op heel specifieke softwareprogramma's. Deze programma's sturen niet alleen de verschillende onderdelen aan, maar ze verzamelen ook allerlei data. Bij calamiteiten kan deze data helpen om te achterhalen wat mogelijke oorzaken zijn. Op die manier kan de klimaatregeling worden geoptimaliseerd, zodat de kans op calamiteiten wordt verkleind en het klimaat onder alle omstandigheden optimaal blijft. Om dat te realiseren, moet je wel precies weten naar welke data je moet kijken en hoe je dat moet interpreteren. Het was een dankbaar onderwerp waar veel pluimveehouders veel van opgestoken hebben. 

Kennis uitwisselen 

Tijdens de rest van de training kwamen nog veel meer onderwerpen aan bod, zoals hittestress, ventilatiesystemen en allerlei praktijkvoorbeelden. Elke training werd afgesloten met een diner om op die manier de aanwezige pluimveehouders niet alleen de gelegenheid te geven om onderling kennis uit te wisselen, maar ook om even gezellig bij te praten. 

Meer weten?

Wil je meer weten over het optimaliseren van het stalkimaat? Neem dan contact op met een van onze legpluimveespecialisten of onze klimaatspecialist. 

Legpluimveespecialisten
Over de auteur

John van Helden

Klimaatspecialist legpluimvee

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met me op.