Snel inspelen op de toekomst

24 april 2013
-
3 minuten

De wereld verandert continu, de zeugenhouderij ook. Het gaat snel. Bedrijven groeien, de productie neemt toe en zeugenhouders passen andere systemen van huisvesting toe. Het is voor iedereen belangrijk om snel en goed mee te veranderen. Daarom denkt De Heus altijd mee. 

De Heus speelt in op deze nieuwe ontwikkelingen. Daarom heeft ze een zeugenbiggenteam in het leven geroepen. Dit team bestaat uit zeugen- en biggenspecialisten uit de verschillende regio’s, een dierenarts en een voedingsspecialist. Het team is continu bezig met:
» onderling kennis uitwisselen en daarmee synergie verkrijgen;
» onderzoeken hoe we op actuele ontwikkelingen kunnen inspelen;
» nieuwe innovaties introduceren en volgen;
» uitdragen en overbrengen van kennis;
Het doel van het team is om onszelf voortdurend te verbeteren en te komen tot steeds betere resultaten bij onze klanten.

Betere resultaten met groepshuisvesting

Een ingrijpende verandering voor veel bedrijven is dat de groepshuisvesting per 1 januari 2013 verplicht is. Groepshuisvesting bestaat al langer en daarover is behoorlijk veel bekend. Het team heeft goed gekeken naar wat goed is en wat nog beter kan. Onze insteek is dat we het beste kunnen streven naar betere resultaten door vanuit de behoefte van de zeugen te redeneren. Zeugen in een groep hebben onder andere de volgende basisbehoeften:
» Geen stress. De zeug moet zich prettig voelen. Stress werkt negatief op de vruchtbaarheid en gezondheid. Stress in groepen kan onder andere ontstaan door gevechten om de rangorde, een onrustige omgeving (onvoldoende ruimte en schuilplekken) en strijd om het voer.
» Droge hygiënische hokken. Natte hokken zijn slecht voor de klauwgezondheid. Onhygiënische hokken zorgen voor een grotere kans op infecties.
Tijdens ons onderzoek bleek dat er in de praktijk toch nog verschillende verbeteringsslagen gemaakt kunnen worden. De volgende zaken hebben we goed uitgewerkt:
» Een voerstationscan. Uitgewerkt door specialisten in het zeugen-biggenteam, diverse malen in de praktijk getest en nu helemaal klaar om toegepast te worden;
» Een speciaal nieuw dragend zeugenvoer ‘Dracht Prevent’. Het voeren van zeugen in de groep gaat vaak prima met standaard dragende zeugenvoeders.Toch wordt er in diverse situaties meer gevraagd van de voeding;
» Een klauwencheck om bij klauwproblemen vast te stellen op welk moment het mis gaat en wat de aandachtspunten zijn om de klauwgezondheid te verbeteren.

Meer veranderingen

De verplichte groepshuisvesting is niet de enige ontwikkeling in de zeugenhouderij waarmee we te maken hebben. De belangrijkste veranderingen in de afgelopen jaren zijn:
» Zeugen worden steeds productiever. Ieder jaar worden er gemiddeld 0,3 biggen meer per worp geboren. De worpgrootte steeg van twaalf in 1998 naar vijftien in 2012.
» Het antibioticagebruik is gereduceerd en daarmee is de gezondheidsdruk toegenomen.
» Er zijn minder zeugenbedrijven, maar wel steeds meer zeugen per bedrijf. Sinds 2000 is het aantal zeugen per bedrijf verdubbeld tot meer dan vierhonderd.
» Steeds meer bedrijven passen het meerwekensysteem toe.
» Er worden minder biggen gecastreerd en dientengevolge meer beren opgefokt.

Nieuwe ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de zeugenhouderij gaan ook in de komende jaren door. De volgende zaken kunnen gaan spelen:
» De zeug zal nog steeds productiever worden. De stijging van 0,3 big per worp per jaar gaat door. Dit betekent dat we in 2018 gemiddeld op 16,6 geboren biggen per worp zitten.
» Meer varkenshouders zullen in concepten produceren om meer toegevoegde waarde te creëren.
» De maatschappelijke druk wordt groter, met als gevolg extra welzijnseisen.
» Er ontstaat meer vraag naar kwaliteitsbiggen.
Al deze zaken vragen veel van de ondernemer, zijn personeel en de mensen die het bedrijf begeleiden. Het betekent voortdurend op een andere manier werken en steeds weer met nieuwe dingen komen om een optimaal resultaat te behalen en efficiënt te werken. De Heus denkt mee De specialisten, het zeugen-biggenteam en alle betrokkenen bij De Heus denken met de varkenshouders mee. Dat dit succes heeft, blijkt uit ons groeiend marktaandeel in de zeugenhouderij in de afgelopen jaren. Ons marktaandeel nam volgens het AgriDirect-rapport in de afgelopen jaren met bijna 3 procent toe.