Selectie aan het voerhek door energietekort

22 september 2020
-
3 minuten

Hoogproductieve koeien moeten veel voer opnemen om in hun behoefte te kunnen voorzien. Een koe die 50 kg melk produceert kan zomaar 30 kg drogestof aan voer opnemen. Dat is omgerekend naar productbasis ongeveer 75 kg voer.

“Beeld je even in dat een volwassen man van 80 kg iedere dag 10 kg voedsel naar binnen moet werken. Dat is echt veel!”

Mieke van de Pas, Productmanager

Het lukt de koeien alleen om zoveel voer op te nemen als ze zich topfit voelen. Koeien met subklinische gezondheidsproblemen in het begin van de lactatie zijn weliswaar niet ziek, maar ze zijn ook niet topfit. Onderzoek laat zien dat zulke dieren 15 tot 25% minder tijd besteden aan vreten. Wanneer ze vreten, vreten ze wel sneller, maar dit compenseert onvoldoende. Ze nemen minder voer op dan gezonde dieren. Het sneller vreten vergroot het risico op pensverzuring.

Vicieuze cirkel

Deze dieren komen in een diepere negatieve energiebalans terecht. We zien dat koeien in een negatieve energiebalans hun eetgedrag verder veranderen: ze gaan namelijk meer selecteren. Dit vergroot het risico op pensverzuring nog verder. Hoe groter het energietekort, hoe meer ze gaan selecteren. Ze zijn op zoek naar energierijke componenten, maar door dit gezoek vreten ze juist minder, wat ze alleen maar verder in de vicieuze cirkel brengt.


Figuur 1. Koeien met een diepere negatieve energiebalans (uitgedrukt in hogere NEFA waarden) gaan korte voerdeeltjes (4-8 mm) meer uitsorteren. Dit geldt zowel bij een grof als bij een fijn gehakseld rantsoen, maar bij een grof gehakseld rantsoen vindt logischerwijs nog meer selectie plaats.
(Onderzoek van Moore & DeVries, 2019)

Herken jij dit ook? Hoogproductieve koeien met een lege pens die maar wat in het voer staan te roeren?

Het optimaliseren van de droogstand helpt om koeien fit op te laten starten. Zorg daarom in de droogstand voor:

  • Een stressvrije omgeving en een goed klimaat
  • Een smakelijk rantsoen en een hoge drogestof opname
  • Mineralen en spoorelementen in balans voor een goede calciumstofwisseling
    • Laag calcium, fosfor en kalium
    • Voldoende magnesium en vitamine D
    • Lage Kation Anion Balans (KAB)

Lees hier meer over ons droogstandsonderzoek.

Bekijk samen met je Rundveespecialist hoe de transitie en opstart van jouw koeien verder geoptimaliseerd kan worden. Voor fitte koeien die gretig vreten!