SecurEgg ontzorgt pluimveehouders in borging voedsel-veiligheid eieren

Martin Arts

Specialist legpluimvee

18 oktober 2018
-
3 minuten

De legpluimveesector neemt zelf het initiatief om de veiligheid van producten die een opfok- en legpluimveebedrijf binnenkomen te controleren. Dit collectieve controlesysteem heet SecurEgg. Imelda Gielen, één van de initiatiefnemers van SecurEgg, vertelt hoe het werkt.

De fipronil­crisis maakte duidelijk dat pluim­veehouders niet blind kunnen vertrouwen op leveranciers. Want het leidde tot grote financiële en emotionele gevolgen voor pluimveehouders. “Dat willen we niet nog een keer meemaken”, zegt Imelda Gielen, die samen met vier pluimveehouders en een pluimveedierenarts SecurEgg heeft opgericht. “Ons doel is om alle ge­bruikte middelen op een pluimveebedrijf collectief te beoordelen op veiligheid. Dat gaat niet alleen om bloed­luisbestrijdingsmiddelen, maar bijvoorbeeld ook om pik­materialen, jonge hennen en drinkwaterbehandeling.” Gielen heeft werkervaring met borgingsystemen in de mengvoerindustrie en werkt nu als zelfstandig advi­seur. “SecurEgg is een aanvulling op bestaande syste­men zoals IKB, specifiek voor producten die het bedrijf binnenkomen.”

Werkwijze SecurEgg

“De controles zijn afgelopen jaren toege­nomen. Voor pluimveehouders is het vaak niet duidelijk wat er nu precies van hen wordt gevraagd en welke producten voor welke toepassing ze op hun pluimveebedrijf mogen toepassen”, zegt Ankie Maatman, sectorhoofd legpluimvee van De Heus. “Daarom is het prachtig dat de pluimvee­sector zelf het initiatief heeft genomen om de voedselveiligheid en traceerbaarheid van hun producten te borgen.” SecurEgg ontzorgt alle deelnemende pluim­veehouders op dit gebied. “Dat verkleint de kans op herhaling van fipronil­achtige schandalen aanzienlijk”, zegt Maatman. Vol­gens Gielen is het voor individuele pluim­veehouders ondoenlijk om op de hoogte te zijn van alle regels en voorwaarden. “Maar ze blijven wel zelf verantwoordelijk voor de voedselveiligheid”, vertelt Gielen. SecurEgg is nu druk bezig met de beoordeling van alle combinaties van leveranciers, produc­ten en toepassing op wettelijke toelating van het product en op benodigde certifica­ten en registraties van de leverancier. Het resultaat is een lijst met beoordeelde en goedgekeurde leveranciers en producten. Deelnemers aan SecurEgg krijgen straks toegang tot een afgeschermde webappli­catie waar ze deze lijst kunnen inzien. Zij mogen alleen goedgekeurde producten aanschaffen bij leveranciers op deze lijst.

Veel interesse

Tot dusver hebben al 54 pluimveehouders met in totaal 6,5 miljoen leghennen interesse getoond voor deelname aan SecurEgg. “Er is ook een gebruiksvriendelijke webapplicatie in de maak, waarmee een pluimveehouder via zijn of haar mobiele telefoon snel kan controleren of een product veilig is. Eind van dit jaar hopen we hiermee klaar te zijn”, zegt Gielen. De coöperatie SecurEgg wil de webapplicatie ook uitbreiden met manage­menttools. Bijvoorbeeld een agendaplanning voor salmonella­ en dioxineanalyses en AI ­bloedonderzoek en een logboekfunctie voor het vastleggen van de gebruikte mid­delen per koppel. “Het is ook belangrijk dat deelnemers elkaar informeren als ze ver­moeden dat er iets niet klopt. Op die manier kunnen we snel onderzoek doen en olievlek­werking voorkomen”, stelt Gielen.

''Het is ook belangrijk datdeelnemers elkaar informeren''

Voor pluimveehouders is de startersbijdrage € 250,­. “De jaarkosten voor pluimveehou­ders moeten we nog vaststellen en hangt ook af van het aantal deelnemers. Er komt in elk geval een staffel naar omvang van bedrijven.” Pluimveehouders zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen en kunnen zich aanmelden via info@secureegg.eu.

Legpluimvee team De Heus Voeders
Over de auteur

Martin Arts

Specialist legpluimvee

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met me op.