Schapen voeren voor en na het aflammerseizoen

19 januari 2022
-
3 minuten

De drachtperiode van de schapen is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de lammeren. Deze periode is essentieel voor het succes van een goed aflammerseizoen. We willen natuurlijk genoeg, goede en gezonde lammeren. Voor een aantal schapenhouders is de lammerperiode al afgelopen, maar voor een grote groep moet het nog beginnen.

Door de zachte winter zijn veel schapen buiten blijven lopen. Het is echter wel van belang om op tijd te beginnen met bijvoeren van ruwvoer met een kleine aanvulling van krachtvoer. Als schapen pas kort voor het aflammeren op stal komen vergroot dit de kans op problemen als melkziekte en slepende melkziekte. Het veroorzaakt daarnaast ook stress, wat tijdens de drachtperiode zoveel mogelijk voorkomen dient te worden. Het is aan te raden de schapen te scheren, omdat dit onder andere de drogestof opname bevordert. Dit vermindert zeker ook de kans op problemen voor en na het aflammeren.

Naast voeding zijn ook de klauwen een belangrijk aandachtspunt. Het heeft veel geregend in november en december. Daardoor liet de draagbaarheid in de wei het op veel plekken niet toe. Relatief veel schapen zijn kreupel gaan lopen, doordat grond en/of zand tussen de klauwen ophoopte. Als dit gaat irriteren kan dit dikke klauwen en/of ontstekingen tot gevolg hebben. Dit kwam afgelopen maanden bij verschillende schapenhouders voor. Houd de conditie, de klauwen en de activiteit van de schapen goed in de gaten. Schapen die moeilijker lopen vreten minder, terwijl drachtige schapen juist volop moeten vreten!

Wat en hoeveel moet ik tijdens de dracht voeren?

Door de dieren in te delen op verwachte worpgrootte en op conditie, kun je gericht en naar behoefte krachtvoer bijvoeren.

  • Eenling 0 - 0,2 kg/dier/dag
  • Tweeling 0,2 - 0,5 kg/dier/dag
  • Drieling of meer 0,5 - 0,8 kg/dier/dag

Dit advies is een richtlijn. Het ras, de conditie van de dieren en de ruwvoerkwaliteit zijn bepalend voor de juiste krachtvoergift. Met name ruwvoerkwaliteit is dit jaar erg wisselend. Als goede kwaliteit kuilvoer gevoerd wordt, dan kan de minimum gift aangehouden worden. De laatste vier weken voor het lammeren kunnen de dieren het beste binnen gehouden worden met het oog op controle en bijvoeding.

Na de geboorte

Na het aflammeren komt de melkproductie snel op gang. Dit kost veel energie. Naast goed ruwvoer, moet er ook goed krachtvoer gevoerd worden (0,5 kilogram krachtvoer per zogend lam per ooi per dag). Uiteraard is dit ook afhankelijk van de ruwvoerkwaliteit, het ras en de conditie. Voor meer informatie en advies over krachtvoer keuze, kun je natuurlijk altijd terecht bij uw handelaar of specialist.

Tip: Let op met losse grondstoffen en/of bijproducten! Vraag eerst na of het verstandig is om dit aan schapen en lammeren te voeren.

Jeroen van den Brink, specialist rundvee en schapen