Schapen houden in de zomer

07 augustus 2018
-
3 minuten

De lente was zeer wisselvallig en zeker in de vroege lente was het niet altijd mooi en goed weer voor de lammetjes. De zomer kan natuurlijk heel mooi zijn, echter de zomer kan ook een gevaar zijn voor jouw lammeren en schapen. Denk maar eens aan een eventuele hittegolf, extreme hoeveelheden neerslag, kwaliteit weidegras enzovoort.

Hoe om te gaan met extremen

De zomer heeft de afgelopen jaren verschillende extremen gekend. Om te zorgen dat jouw schapen en lammeren hier zo min mogelijk last van ondervinden, dien je te zorgen voor veiligheid en stabiliteit. Om stabiliteit te geven, is het van belang welke kwaliteit ruwvoer en krachtvoer jouw scha­pen en lammeren voorgeschoteld krijgen. Als ze alleen weidegras krijgen, zorg dan voor voldoende ‘vers’ weidegras. Met vol­doende vers weidegras bedoelen we sma­kelijk vers weidegras van maximaal 15 cen­timeter lengte bij inscharen. Wees verder alert op extreme of juist geen grasgroei. Meestal houden schapen zich rustig en stil in de zomer, of ze nu wel of niet genoeg smakelijk gras hebben. Kijk dus dagelijks goed in de wei hoeveel gras er staat en of het smakelijk is.

Wat is jouw doel van schapen houden?

Wat jouw doel van het schapenhouden ook is; het is belangrijk om ze in een zo goed mogelijke conditie te krijgen. Eigenlijk geldt voor alle lammeren: maak gebruik van de jeugdgroei. Hoe kunnen we dit doen? Belangrijk in het beginstadium is de melkgift van de schapen. Daarna is het van groot belang om op jonge leeftijd vol­doende karkasgroei te creëren. Karkasont­wikkeling vormt zich door voldoende eiwit, energie en mineralen van hoogwaardige kwaliteit aan te bieden. Dit kan uit goed wei­degras met een aanvulling van goed smakelijk krachtvoer gehaald worden. Zeker rond het speenmoment krijgen lammeren vaak een dip. Ga deze speendip tegen door lammeren 14 dagen voor het spenen bij te voeren. Ook als lammeren eventueel naar binnen gaan, voor­kom dan voerwisselingen en voer de lamme­ren vroegtijdig krachtvoer bij.

Nieuw: Lammeren Supermest AM

De Heus heeft afgelopen jaren volop geïnves­teerd op nationaal en internationaal niveau en hiermee veel kennis verzameld op het gebied van schapen. Hieruit is een speciale broksoort tot stand gekomen voor slachtrammen. Dit is een broksoort voor de professionele schapen­houder die veilig, snel en secuur zijn rammen slachtrijp maakt. Voor meer informatie kun je terecht bij je handelaar of specialist.