Ruwvoervoorraad en onderhoud percelen winter 2021-2022

31 oktober 2021
-
3 minuten

Het groeiseizoen 2021 zit erop. Het is tijd om de balans op te maken van de ruwvoervoorraad. Ook is het nu de tijd voor onderhoud van het gras- en bouwland, mits de bodem dit toelaat.

De wintervoorraad is aangelegd. Het is goed om de balans op te maken. Hoeveel ruwvoer heb je gewonnen? En hoe is de kwaliteit? Over het algemeen zijn de opbrengsten dit jaar goed. Op veel bedrijven is de eerste snede al vroeg opengemaakt, omdat de rest al op was. Het kan zijn dat je hierdoor toch onvoldoende ruwvoer hebt zitten om de winter mee door te komen. Daarnaast is de kwaliteit van het ruwvoer erg wisselend. Dit maakt het tot een uitdaging om het voer goed te benutten en het saldo op peil te houden. Welke afwegingen kun je maken?

  • Bepaal de ruwvoervoorraad en vergelijk dit met het verwachte verbruik. Wanneer je ruwvoer tekort komt, is het verstandig om nu al te bepalen hoe je hierop anticipeert.
  • Ga je ruwvoer aankopen of sturen door middel van bijproducten? Bekijk samen met je rundveespecialist wat het beste past in jouw situatie.
  • Maak een plan voor het komende seizoen. Wat zijn de leerpunten van 2021? Het is een goed moment om aan de hand van ervaringen en kuiluitslagen te bepalen wat er in 2022 anders kan in de ruwvoeraanpak.

Onderhoud percelen

Met het groeiseizoen achter de rug kunnen de percelen in de rust voor het volgende seizoen. Daarmee is dit het juiste moment om te kijken of onderhoud nodig is aan je bouw- en grasland. Bekijk de bodemanalyse(s) en steek een profielkuil in het land. Zo kun je bepalen wat nodig is.

Bijvoorbeeld of er nog een bekalking moet plaatsvinden. Een juiste pH is namelijk van belang om de bodem gezond te houden en optimaal te laten functioneren.

Gewenste bodem                   pH

Zandgrond                              5.5

Veengrond                              5

Kleigrond                                6

Wanneer de pH te laag is, doe je er goed aan om te bekalken. Maak hierbij afhankelijk van de magnesiumtoestand de keuze om wel of geen magnesiumhoudende kalkmeststof te gebruiken. Is de pH voldoende hoog, maar wil je de structuur verbeteren? Kies dan voor een bekalking in de vorm van gips. Hiermee breng je wel calcium op het land, maar wordt de pH niet beïnvloed. De benodigde strooihoeveelheid is afhankelijk van de toestand van het perceel. Geef op grasland niet meer dan 1.000 kg product per hectare. Omdat het niet wordt ondergewerkt, ontstaan er anders te grote verschillen in de boven- en onderlaag. We raden aan om elke 2 jaar 300 kg kalk per hectare te strooien voor onderhoud.

Het is ook de tijd om aandacht te hebben voor mollen bestrijding en ontwatering. Denk dan aan het frezen van greppels en het controleren van afvoer- en drainagebuizen.

Zorg ervoor dat de weides kort de winter in gaan. Dit kan door te bloten of door schapen in te scharen. Ga eventueel ook met de wiedeg rond om de onkruidgrassen eruit te trekken.

Maatwerk

Je ruwvoerspecialist helpt graag mee met het bepalen van de juiste aanpak om jouw percelen in 2022 optimaal te laten presteren.

Neem contact op met je rundveespecialist