Rosékalf: groei & voederconversie

01 oktober 2014
-
3 minuten

Het succes van OmniGen-AF bij melkkoeien en de eerste proefresultaten van Nukamel bij kalveren heeft De Heus doen besluiten een praktijkproef uit te voeren bij rosékalveren. Het toevoegen van OmniGen vanaf dag één tot aan de slacht leverde hierbij een € 10,- hoger saldo per kalf op, zelfs op een technisch goed draaiend bedrijf met een beperkt aantal medicijnbehandelingen!

Effect getoetst bij 300 kalveren

In deze proef is getoetst (tabel 1) wat het effect is van het toevoegen van OmniGen (OG) tot spenen, na spenen of gedurende de hele periode op de prestaties van jongrosékalveren van NUKA tot slacht. Voor de proef is een complete stal van 300 kalveren gebruikt.


Tabel 1: OmniGen-verstrekking in de vier verschillende proefbehandelingen

3 kg extra slachtgewicht gerealiseerd

Voor alle groepen in deze proef was het aantal behandelde kalveren laag en niet verschillend. Ook de uitval was laag (2%). Het karkasgewicht van de ‘Controlegroep’ bereikte al een bovengemiddeld gewicht van 175 kg, maar de ‘Melk+Voer OG groep’ was in staat om nog eens drie kg extra geslacht gewicht te realiseren. De ‘Melk+Voer OG groep’ was daarnaast uniformer in gewicht. Op het moment van spenen waren de twee groepen kalveren die OmniGen via de melk verstrekt kregen, ruim een kilo zwaarder dan de controle kalveren. De ‘Melk groep’ valt vanaf spenen echter terug in de groei wanneer de OmniGen-verstrekking stopt. Het toevoegen van OmniGen in zowel het voer als in de melk geeft een extra groei na spenen van zelfs meer dan vier kg. Spenen is een belangrijk stressmoment in het leven van een kalf. Het voeren van OmniGen rondom spenen geeft een beter resultaat dan wanneer gestopt wordt met OmniGen na spenen. Wanneer géén OmniGen in de melkperiode gevoerd wordt, heeft het voeren van OmniGen op latere leeftijd minder effect.

De mooiste onderbouwing van proefresultaten: onafhankelijke dierenartsen wijzen ‘blind’ de OmniGen groepen aan omdat de kalveren beter en uniformer zijn

Gezondere kalveren scoren betere voederconversie

Een gezond dier zet een hoger percentage van zijn voer om in lichaamsgroei en zal dus een betere voederconversie scoren. Ziek zijn kost veel energie en eiwit, wat ten koste gaat van de efficiëntie. De twee groepen die OmniGen via de melk kregen verstrekt, hadden een betere voerderconversie tot week 15, het moment waarop de dieren overgingen van het startvoer naar het groeivoer. In de periode vanaf de voerwissel tot en met het moment van slachten, was de voederconversie van de ‘Melk+Voer groep’ beduidend beter dan alle andere groepen. Deze kalveren hadden minder voer nodig en een hogere groei. Het positieve effect van OmniGen op de voerderconversie in de eerste periode van de ‘Melk groep’ was uitgewerkt en zorgde voor een slechtere voederconversie na week 15.

€ 10,- rendement per kalf

Het hogere karkasgewicht en de betere voederconversie van de ‘Melk+Voer groep’ leveren € 10,- per kalf meer winst op, ondanks het feit dat er geen verschillen aanwezig waren in medicijnbehandelingen in deze proef. De kosten voor OmniGen zijn al in de € 10,- verwerkt. Zelfs op een bedrijf met weinig uitval en behandelingen, zorgt OmniGen dus voor een beter saldo. Wanneer, zoals in andere proeven aangetoond, ook het aantal behandelingen dat nodig is daalt, draagt dit nog verder bij aan de verbetering van het saldo.


Tabel 2: Economische evaluatie van de verstrekking van OmniGen
Opbrengst vlees min kosten voor veevoer, melkpoeder, medicijn behandelingen én OmniGen

Conclusie

De resultaten van deze proef, andere praktijkproeven én de praktijk laten zien dat de toevoeging van OmniGen vanaf de geboorte van het kalf de gezondheid en de groei van kalveren verbetert. Onze rundveespecialisten hebben inmiddels ruime ervaring met het toevoegen van OmniGen aan melkvervangers en krachtvoer bij rosé- en witvleeskalveren. Vraag je specialist van De Heus naar de toepassing van OmniGen op jouw bedrijf.