Robotmelken én de koeien buiten

Nieuwe weiders of oud vakmanschap? Misschien ben je ook wel een van ‘de nieuwe weiders’. Aan alle kanten word je namelijk gestimuleerd om te gaan (of blijven) beweiden. Veel belangenbehartigers, toeleveranciers en zuivel hebben hiervoor een convenant getekend. Het houdt in dat we de schouders er onder zetten om weidegang tot een succes te maken. Voor jou als veehouder komt dit er kortweg op neer: (meer) geld verdienen door te beweiden! Dit geeft met name de robotmelker veel nieuwe of extra uitdagingen. Daarom willen we je graag wat van deze uitdagingen noemen maar vooral ook hoe we jou er bij kunnen helpen.

De gang erin!

De grootste angst van de weidende robotmelker zijn te weinig melkingen per koe. En dit is een terecht punt van zorg want minder melkingen geeft ook direct minder liters in de tank. Het is daarom van belang om zowel het beweiden zelf als ook de activiteit van de koeien regelmatig te analyseren. Denk maar eens terug aan de koude april maand van dit jaar: extreem koude omstandigheden zorgden voor trage koeien. De nodige zonuren in combinatie met koude nachten hadden tot gevolg dat weidegras veel suiker en weinig eiwit bevatte. Dit kan trage koeien tot gevolg hebben. Het is belangrijk om in zo’n periode snel te schakelen door bijvoorbeeld wat structuur en eiwit bij te voeren om de graskwaliteit te compenseren. Om de gang erin te houden is het van groot belang de productie op niveau te houden. Veel liters geven de koeien veel drang om naar de robot te lopen. En veel naar loop op de robot heeft vervolgens weer een stimulerende werking op de melkproductie.

Wat gebeurt er?

Als veehouder weet je als geen ander dat de koe het je zelf verteld: gedrag van de koe en prestaties van de koe vertellen je hoe de koe het beweiden ervaart. Als het een succes is zal de koe zich goed voelen en zullen de optimale omstandigheden resulteren in veel melk.
Om snel te anticiperen op wat er gebeurt, is het van belang regelmatig de signalen die de koe geeft op te pakken. De robot registreert voor u enorm veel data die aangeeft hoe de beweiding verloopt. Denk maar eens aan het aantal bezoeken per koe of het aantal hekpassages.

Het programma RobotExpert van De Heus kan je hierbij snel en objectief inzicht geven in de prestatie van de koeien. De specialist van De Heus kan deze analyse voor je verzorgen door de robot uit te lezen en hiervan een rapportage te maken.
Aandachtspunten die naar voren komen lopen sterkt uiteen maar zijn allemaal enorm belangrijk:

 • Hoe gaat het met het aantal melkingen? Welke koeien vallen op?
 • Hoe is het robotbezoek verdeeld over de dag?
 • Nemen de koeien het krachtvoer goed op?
 • Hoe verloopt de productie over de lactatie heen?
 • Welke koeien kosten (te)veel tijd in de robot?
 • Krijgen de juiste koeien de juiste hoeveelheid krachtvoer?
 • Is het aantal melkingen voldoende om de productie positief te beïnvloeden?

Robot en koe maken samen het resultaat

Dit is de kern als het gaat om beweiden in combinatie met robotmelken. Alle informatie die je samen met jouw specialist naar voren kunt halen zijn natuurlijk bedoeld om te kijken hoe de resultaten zijn, maar vooral ook om de resultaten te verbeteren. De uitkomsten die uit RobotExpert komen geven een mooi beeld om te kijken waar bijgestuurd kan worden: in de beweiding of inaanpassingen van de robotinstellingen.
De melkrobot reageert op wat de koeien doen en andersom. Dus ook hier geldt: samen voor resultaat. Robot en koe kunnen elkaar stimuleren maar ook tegenwerken. Daarom is het van groot belang dat de instellingen kloppen. Na analyse van RobotExpert kun je samen met je specialist de instellingen aanpassen:

 • Melktoelating instellingen verhogen/verlagen
 • Voerverstrekking versnellen/vertragen
 • Voercurve en melkcurve aanpassen
 • Weidepoort ruimer of juist krapper zetten

Veranderende (weers)omstandigheden

Naast de invloed van de robot op het presteren van de koe zijn er ook nog andere factoren die het succes beïnvloeden. De veranderende omstandigheden….
Beweiden vraagt veel aanpassingsvermogen van de koe: de ene dag is het warm, de andere dag is het koud. Soms is er veel grasaanbod, soms is het eigenlijk wat te krap. Vandaag ver lopen, morgen naast de stal enz…
Jij als veehouder weet als geen ander: snel anticiperen is van groot belang!
Je specialist kan hierin helpen keuzes te maken naar aanleiding van wat er in de wei gebeurt, wat RobotExpert aangeeft en natuurlijk naar aanleiding van wat er in de melktank gebeurt!
Een van de grootste uitdagingen in het weideseizoen is de periode van hittestress. Het is belangrijk om in deze periode snel in te grijpen. Want ook afgelopen jaar is in het werkveld weer gebleken dat de gevolgen enorm kunnen zijn: verminderde vruchtbaarheid en dalende productie zijn de gevolgen die je hier van op korte en middellange termijn merkt in de portemonnee én het werkplezier.

Bijsturen wil in dit geval eigenlijk niets anders zeggen dan: help de koe zodat zij het zo veel mogelijk naar haar zin heeft!

Vanuit de voeding betekent dit: zorg voor een goed, kloppend en voldoende geconcentreerd rantsoen op stal. Voldoende ruw eiwit en VEM om de verminderde droge stof opname op te vangen. Daarnaast kunt u nadenken over de tijdstippen van beweiding: bijvoorbeeld vroeg of juist laat in de avond of ’s nachts.

De Heus biedt nog een aantal middelen om hierbij de koe optimaal te ondersteunen:

OmniGen-AF: door de koe te ondersteunen in haar weerstand zal ze zich prettiger voelen en beter kunnen omgaan met de hittestress. Afgelopen jaar is het in het werkveld opgevallen: OmniGen gevoerde koeien bleven beter weiden en hadden veel minder gevolgen van hittestress.

Bergafat: Bestendige vetten toevoegen aan het rantsoen bevorderen de energie dichtheid en zorgen voor een hoger melkvet. Met name tijdens periode van hitte kan dit de koe net even dat extra zetje geven om toch voldoende energie binnen te krijgen. 

Er zijn veel middelen om het (robot) beweiden te ondersteunen en samen tot een succes te maken. Wij helpen je graag!