Robot beperkt arbeidsbehoefte fors

01 september 2011
-
3 minuten

Henk, Rita, Arnold en Carola van Dorp bouwden dit jaar een nieuwe stal voor 300 koeien, compleet met melk- en mestrobot en automatische voetbaden. De stal bespaart vooral veel arbeid. Arnold: ‘In de weekenden kan één persoon het bedrijf runnen .'

Rust overheerst in de hagelnieuwe ligboxenstal op het bedrijf van de familie Van Dorp in Hazerswoude-Dorp. Aan weerszijden van de voergang staan in het midden van de stal twee A4-Lely melkrobots. Wanneer een koe zich meldt, vindt er snelle herkenning plaats en beslist de robot of er al dan niet gemolken gaat worden. Bij het verlaten van de robot kan de koe via een automatisch voetenbad terug de koppel in of vindt er selectie plaats: het dier gaat naar het strohok of naar de selectieligboxen. Veehouder Arnold van Dorp leunt met zijn armen over het voerhek en bekijkt de gang van zaken in de stal op zijn gemak. Hij oogt tevreden. ‘Dankzij de melkrobots hoeven we nog maar weinig de stal in om te selecteren. Ze zorgen voor rust in de koppel.’

Zelf de regie

De familie Van Dorp trok alle registers open bij de bouw van haar 300 plaatsen tellende stal. De stal is volledig in eigen beheer gebouwd, waarbij AgraMatic tekende voor het gecompliceerde vergunningentraject. Arnold: ‘Agra-Matic leverde een flinke bijdrage aan het mooie eindresultaat.’ In de nieuwe stal zetten automaten en robots duidelijk de toon. Naast de vier melkrobots installeerde Van Dorp drie mestrobots, twee automatische voetbaden, twee elektrisch aangestuurde behandelboxen en een kalverdrinkautomaat. ‘Al deze techniek neemt ons vooral veel werk uit handen.’ Vader Henk van Dorp heeft nog een reden: ‘Een melkrobot melkt beter, klaagt niet, wordt niet ziek en werkt elk weekend.’ Arnold van Dorp maakte de nieuwe stal zo groot en luxe dat de koeien probleemloos jaarrond binnen kunnen blijven. ‘In de stal is het klimaat veel constanter en daarmee prettiger dan buiten. Als het buiten regent, staan ze met z’n allen gelijk voor het hek. Nu mort er geen enkele koe.’ Een welzijnsinvestering was de keuze voor de Ecovloer, een roostervloer met rubberen inserts. ‘Het loopcomfort van deze vloer is zeker zo goed als in de wei. Bovendien tonen de dieren prima hun tochtigheid.’ Arnold vertelt dat de Ecovloer ook zijn diensten bewijst qua ammoniakreductie. ‘Mede door de combinatie van de drie mestrobots met watersproeiers blijft de roostervloer goed schoon.’

Twee man voldoende

De familie wil een melkquotum van zo’n 2,5 miljoen kg volmelken. Door de vergaande automatisering kan deze klus worden geklaard met slechts twee volwaardige arbeidskrachten. Arnold: ‘Door de week werk ik samen met mijn medewerker, in het weekend kan de stal door één man worden gerund. Dankzij de robots zijn we veel flexibeler geworden en is er overdag ook eens tijd voor andere zaken.’ Het is Arnolds bedoeling in de stal met gemengde groepen te gaan werken. De twee koppels blijven altijd aan dezelfde kant van de voergang en hebben hun eigen strohok en behandelunit. Er komen zo geen vreemde koeien bij elkaar. ‘Korte looplijnen in de stal gecombineerd met het feit dat dieren die aandacht vragen voor in de stal zijn gehuisvest, maakt het werken hier wel heel erg plezierig.’