RisicoDemper verkleint prijsrisico

01 februari 2018
-
2 minuten

Minimaal € 10 extra per vleesvarkensplaats verdienen? Dat kan met all in-all out per bedrijf. Er is een zeker prijsrisico. Dat risico verdwijnt als u gebruikmaakt van de RisicoDemper van De Heus. Meldt u ook aan voor de RisicoDemper en stap over op bedrijfs all in-all out.

Met het afleveren van alle vleesvarkens en het in één keer volleggen van het bedrijf met biggen verhoogt u het rendement van uw vleesvarkenshouderij aanzienlijk (met minimaal € 10 per varkensplaats). Deze bedrijfs all in-all out zorgt namelijk voor een hogere gezondheid en betere technische resultaten. De hele sector is het daarover eens. Aan bedrijfs all in-all out kleeft wel een groot nadeel. Omdat u in één keer vleesvarkens aflevert of biggen oplegt, loopt u het risico dat dit prijstechnisch niet goed uitpakt door gebrek aan spreiding. De vleesvarkensprijzen kunnen op het moment van afleveren laag zijn en de biggenprijzen bij opleggen hoog.

Oplossing: RisicoDemper

De oplossing voor het opvangen van het prijsrisico is de RisicoDemper van De Heus. Wat doet de RisicoDemper? Op basis van een 17-weeksgemiddelde krijgt u te hoge of te lage prijzen gecompenseerd. De gemiddelde prijs wordt bepaald aan de hand van de NVV-biggennotering en de beursnotering geslacht. Het is een laagdrempelig en transparant systeem. U blijft onafhankelijk ondernemer. U bent vrij met wie u zaken doet, vrij in de aankoop van biggen en verkoop van vleesvarkens, vrij in de keuze van uw dierenarts en vrij tegen welke condities u de biggen inkoopt en vleesvarkens verkoopt. Voor de RisicoDemper maakt het niet uit voor welke prijs u koopt of verkoopt. We kijken naar het verschil tussen het 17-weeksgemiddelde van de onafhankelijke noteringen en de prijs in de week dat u aflevert en oplegt. De deelname aan de RisicoDemper brengt geen extra kosten met zich mee. De enige voorwaarde is dat u voer afneemt bij De Heus.

Voor middelgrote bedrijven

De RisicoDemper is vooral ontwikkeld voor middelgrote vleesvarkensbedrijven met 500 tot 1.500 plaatsen. Volgens cijfers van Agrovision blijft hun voerwinst achter bij het gemiddelde. De voerwinst moet dus omhoog. Met bedrijfs all in-all out kunt u de financiële resultaten verbeteren en de prijsrisico’s uit de weg gaan door deel te nemen aan de RisicoDemper.

Voorbeeldberekening RisicoDemper