R in de maand, rust in de regeling

01 november 2011
-
3 minuten

Na het laatste speldenprikje van de zomer begin oktober, rolden we via het najaar de winter in. De R is weer in de maand. Tijd om eens goed naar de ventilatie te kijken.

De ventilatie wordt in principe geregeld op de binnentemperatuur van de stal. Als het in de stal te warm wordt, probeert de klimaatcomputer de temperatuur te verlagen door meer te ventileren. In warme seizoenen gebeurt dit met relatief warme buitenlucht. Dit is zonder nadelige gevolgen. In het winterseizoen is de ventilatielucht kouder. Deze koude kan leiden tot tocht. Die is schadelijk voor de gezondheid van de dieren. Tocht kan bij legdieren leiden tot ziekte en uitval door bijvoorbeeld E-coli. Bij vleeskuikens en kalkoenen zijn ziekte, uitval en afkeur op de slachterij door bijvoorbeeld E-coli en ORT de gevolgen.

Pas op voor temperatuurschommelingen

Soms zijn er grote schommelingen in de buitentemperatuur. De buitentemperatuur stijgt dan ’s morgens sneller dan de temperatuur in de stal. ’s Avonds daalt de buitentemperatuur sneller dan de staltemperatuur. Dit laatste heeft tot gevolg dat de regelapparatuur de stal probeert af te koelen met te koude lucht. Het afkoelen met te koude lucht is effectief en verlaagt dus snel de staltemperatuur, maar verhoogt ook het risico op tocht. Het is beter om de stal gedoseerd te laten afkoelen. Als de R in de maand is, moeten we de regelapparatuur tot rust brengen door heel voorzichtig te zijn met de ingestelde maximale ventilatie. Er zijn drie mogelijkheden om de kans op tocht te verkleinen:

1. Verlenging van de bandbreedte
Door het verlengen van de bandbreedte moet de temperatuur meer stijgen voordat de ventilatie naar zijn maximum toe gaat. Om de ventilatie te laten toenemen, moet het daarom in de winter warmer zijn. Het gevolg is een comfortabeler stalklimaat.


Grafiek 1 Verlenging van de bandbreedte

2. Verlaging van de maximale ventilatie
Bij een stijging van de staltemperatuur gaat de ventilatie geleidelijk omhoog naar een maximum. Dit maximum kunnen we minder hoog instellen. Het gevolg is een comfortabeler stalklimaat.


Grafiek 2 Verlaging van de maximale ventilatie

3. Verhoging van de ingestelde temperatuur
Door het verhogen van de ingestelde temperatuur moet het eerst warmer worden voordat er meer wordt geventileerd. Er komt dan bij een hogere staltemperatuur minder koude lucht binnen. Deze oplossing is niet altijd afdoende. In eerste instantie komt er inderdaad minder koude lucht in de stal. Bij nog hogere temperaturen komt alsnog veel koude lucht binnen.


Grafiek 3 Verhoging van de ingestelde temperatuur

U kunt deze drie mogelijkheden toepassen. Belangrijke voorwaarde is een buitentemperatuurvoeler. Vraag onze buitendienstmedewerker om advies.