Probleemloos spenen van biggen

01 november 2011
-
3 minuten

Het speenproces van biggen betekent een verandering van milieu en voeding en resulteert in een verminderde darmfunctie. In dit artikel leest u over de mogelijke negatieve gevolgen en wat u via de voeding hieraan kunt doen.

De darmfunctie zorgt voor de vertering en opname van voedingsstoffen en vormt een barrière tegen ziekteverwekkers of pathogenen. De energie- en voeropname direct na het spenen is veel lager dan de opname tijdens de lactatie. Dit heeft grote gevolgen voor de darmvlokken. Door de lage voeropname in de eerste paar dagen na het spenen, komen er minder voedingsstoffen in het bloed. De grootte van de darmvlokken neemt hierdoor behoorlijk af. De voeding speelt hierbij een grote rol. Uit grafiek 1 blijkt dat bij een hoge opname van een melkvervanger in de eerste drie dagen na het spenen de darmvlokken nauwelijks kleiner worden, terwijl bij een lage opname van een standaardspeenvoer de darmvlokken wel behoorlijk slinken.


Grafiek 1 Effect voeropname na het spenen op grootte darmvlokken in de dunne darm

Door het aftoppen van de darmvlokken zijn er minder darmcellen die voedingstoffen en water opnemen. De opname van voedingsstoffen is minder met als gevolg dat er meer onverteerde voedingsstoffen in de dikke darm aanwezig zijn. Ziekteverwekkende bacteriën profiteren het meest van deze voedingsstoffen met als risico dat de gezondheidsproblemen gedurende het gehele opfoktraject behoorlijk toenemen. Uit andere onderzoeken blijkt dat een lage voeropname in de eerste dagen na het spenen meer darmlekken veroorzaakt. In de eerste paar dagen na het spenen ontstaan er meer openingen tussen de darmcellen. Hierdoor bereiken onnodig veel ziekteverwekkers het bloed. Behalve door een lage voeropname in de eerste dagen na het spenen kunnen darmen ook lekken door stress en infecties.

Verschil in voeropname na het spenen

In de eerste dagen na het spenen is het in de praktijk niet zo dat alle biggen in een koppel evenveel voer opnemen. In een gemiddelde koppel vreet 10 tot 20 procent niet of nauwelijks in de eerste twee à drie dagen na het spenen. Dit zijn biggen die veel darmschade oplopen en een groot risico vormen voor het oplopen van darmgezondheidsproblemen later in het opfoktraject.

Het is van zeer groot belang dat alle biggen in de eerste dagen na het spenen voer opnemen

Optimale voerstrategie na het spenen

Bij het jong spenen, in de leeftijd tussen de drie en vier weken, hebben de biggen nog weinig voer opgenomen. De biggen zijn daardoor op het moment van spenen nog onvoldoende gewend aan het opnemen van droogvoer en hebben na het spenen een grote dip in de voeropname. Deze biggen verstrekt u voor het behoud van een optimale darmgezondheid de eerste drie dagen na het spenen een zeer licht verteerbare energierijke prestarter, gericht op energieopname. Maximaal drie dagen na het spenen schakelt u over op een standaardspeenvoer. De samenstelling van dit speenvoer zorgt ervoor dat mogelijk opgelopen darmschade zo snel mogelijk herstelt en dat de overgang naar het volgende voer geleidelijk verloopt.

Romelko Blauw


Grafiek 2 Effect voeren van Romelko Blauw op de energie opname in de eerste drie dagen na spenen

Een droogvoer als Romelko Blauw stimuleert de voeropname van alle biggen optimaal. Dit zeer licht verteerbare energierijke voer zorgt voor een duidelijk hogere energieopname door alle biggen en daarmee voor het behoud van gezondere darmen en een gezonde en vitale big (zie grafiek 2).