Prestart minikorrel

Florian van der Hoeven

Productmanager legpluimvee

27 december 2016
-
3 minuten

Legkuikens van nul tot tien dagen krijgen normaal gesproken (structuur)meel als startvoer. De Heus biedt nu een beter alternatief: de prestart minikorrel.

De vitaliteit van de eendagskuikens verhogen en daarmee de uitval reduceren én het lichaamsgewicht op drie weken verhogen

Tijdens één van de projecten van het kennisteam kwam naar voren dat opfokkers twee belangrijke wensen hadden: de vitaliteit van de eendagskuikens verhogen en daarmee de uitval reduceren én het lichaamsgewicht op drie weken verhogen. Het kennisteam is daarmee aan de slag gegaan en heeft gekeken op welke manier de voeropname geoptimaliseerd zou kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in een prestart minikorrel.

Passend korreltje

Er is gekozen voor een mini-korrel, omdat die qua grootte precies aansluit bij de snavel van het jonge dier. Ook de consistentie sluit aan op de behoefte van het kuikentje. Deze is een beetje zoals een toffee: zacht met een goede samenhang. Hierdoor is de korrel voor het jongen kuiken beter opneembaar en vergemakkelijkt het de snelle groei en ontwikkeling. Bovendien wordt selectief vreten voorkomen. Daarmee wordt precies tegemoetgekomen aan de vragen vanuit de opfoksector.

Verschillende disciplines

De ontwikkeling van de mini-korrel is snel verlopen. Dat komt met name doordat er vanuit het kennisteam mensen uit verschillende disciplines betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling. Zo is er vanuit R&D vooral gekeken naar de samenstelling (eiwit- en energieniveau, grondstofkeuze en toevoeging van vitamines en sporenelementen). Vanuit de productie naar de verschijningsvorm (de korrel mag niet te hard of te lang zijn en moet ook goed oplosbaar zijn in de spiermaag). En heeft de specialist uit de vleeskuikensector veel kennis ingebracht door de ervaringen met het voeren van korrels in de opstart van opfokvleeskuikenouderdieren.

Praktijkervaringen

Inmiddels zijn meer dan vier miljoen opfokhennen opgestart met de prestart minikorrel en met zeer goede resultaten
- Vitalere en uniformere kuikens
- 10% hoger lichaamsgewicht op zes weken (jeugdgroei)
- Beter ontwikkeld verenpakket
- Minder eieren onder de 53 gram

Effect van de minikorrel

Met de prestart minikorrel zijn de kuikens ook actiever en bewegen ze eerder en makkelijker door het huisvestingssysteem. Hierdoor kunnen ze eventueel sneller losgelaten worden in het systeem. Het voordeel hiervan is een lagere bezetting en de dieren leren sneller te scharrelen en grondgericht te pikken hetgeen agressieve pikkerij kan reduceren. Ook op latere leeftijd.

De kuikens zijn actiever en bewegen eerder en makkelijker door het huisvestigssysteem

Een goed begin

Het belang van de gunstige effecten van de prestart minikorrel op de vitaliteit, de uitval en het lichaamsgewicht worden door het kennisteam bevestigd. Ze zijn van groot belang omdat de darmflora, de weerstand en het skelet met name in de eerste levensweken gevormd worden. Door de prestart minikorrel in te zetten wordt de basis gelegd voor het werkkapitaal van de legpluimveehouder: een goed ontwikkelde opfokhen. Zeker met het oog op onbehandelde hennen is het belangrijk dat de opfokperiode vloeiend verloopt, want een gezonde hen zal minder snel agressief pikken. Kortom: “een goed begin is het halve werk”.

Interesse? Neem contact op met een specialist
Over de auteur

Florian van der Hoeven

Productmanager legpluimvee

Wil je meer weten over onze opfokvoeders? Neem dan contact met me op.