Premium zeugenvoeders voor ieder binnen bereik

13 juli 2016
-
3 minuten

De Heus heeft een assortiment premium zeugenvoer ontwikkeld voor zeugenbedrijven met hoogproductieve zeugen en opfokbedrijven. Het voer is gemaakt om talloze onzekere factoren uit te sluiten, zodat er constante en voorspelbare resultaten behaald kunnen worden. Door een extra investering in de fabriek in Andel kunnen deze speciale zeugenvoeders nu veel goedkoper aangeboden worden.

Geschoond graan

Het succes van de in 2014 geïntroduceerde premium biggenvoeders en de in 2015 geïntroduceerde premium zeugen- en opfokvoeders, heeft de vraag naar de specifiek geschoonde granen maïs, tarwe en gerst sterk doen toenemen. Op de gespecialiseerde biggenvoerlocatie in Andel is daarom geïnvesteerd in een extra schoner. Deze tweede graanschoner is dit voorjaar in gebruik genomen. Op de fabriek kunnen we nu, naast de duurdere biggenkwaliteit granen, op de tweede schoner goede reguliere kwaliteit granen schonen. Zoals u in de tabel kunt zien is de hoeveelheid geschoonde granen die wij verbruiken het laatste jaar hard toegenomen.

Op de fabriek worden nu twee verschillende stromen granen aangevoerd. De speciale biggenvoerkwaliteit granen worden op de eerste schoner geschoond. Deze geschoonde granen worden apart opgeslagen in de biggenvoerfabriek. De goede kwaliteit reguliere granen worden op de tweede schoner geschoond en die worden apart opgeslagen in grote grondstofsilo’s buiten de fabriek. Hier vandaan worden deze geschoonde granen getransporteerd naar onze fabrieken in Veghel en Nijkerk waar onze zeugenvoeders worden geproduceerd.

Hoge voedingswaarde

De granen worden volgens het Blazee-2 principe geschoond. Dit is een schoningsproces waarbij de granen echt goed gereinigd worden. Bij de Blazee-2 methode wordt het graan als volgt geschoond. In de schoner worden de granen continu met veel perslucht schoon geblazen. Daarnaast worden de granen twee keer gezeefd, namelijk eerst met een grove zeef om de grove delen te verwijderen en daarna met een fijne zeef om alle fijne delen te verwijderen. Naast het blazen en het zeven worden de graankorrels tijdens het schonen ook continu tegen elkaar aan geschud waardoor ze als het ware schoon gepoetst worden. Aangezien de mycotoxinen aan de buitenkant van de graankorrel zitten, gaat door het schudden/poetsen de mycotoxinenbelasting drastisch omlaag. Het schonen zorgt er bovendien voor dat andere onregelmatigheden, zoals onkruidzaden en zand, niet in het voer komen. Hierdoor heeft het voer een stabiele hoge voedingswaarde en altijd een goede smaak.

Het afzeefsel dat vrij komt bij het schonen wordt apart opgeslagen in een silo en wordt met vrachtwagens afgevoerd) naar een vergister. In de markt worden ook ‘geschoonde granen’ aangeboden die kwalitatief minder goed geschoond zijn. Deze worden alleen grof afgezeefd en verder niet. Bij deze granen zijn de fijne delen niet verwijderd en ze zijn niet gepoetst en hebben daarom een hoger mycotoxinenbelasting en zijn minder smakelijk.

Schoonste Zeugenvoer van Nederland

Doordat we de schoningscapaciteit uitgebreid hebben en nu naast de ‘extra kwaliteit biggenvoer granen’ ook goede reguliere granen kunnen schonen, kunnen we de speciale premium zeugenvoeders scherper geprijsd aanbieden. Hierdoor wordt het inzetten van speciale premium zeugenvoeders voor meer bedrijven technisch en economisch interessant. Met de toegenomen schoningscapaciteit is het ook mogelijk geworden om ons premium zeugenvoerassortiment uit te breiden. In de praktijk blijkt er behoefte aan een premium lacto voer voor zeugen die een goede voeropname hebben en gemakkelijk aan de melk komen maar gevoelig zijn voor voerwijzigingen.

Hoeveelheid geschoond graan

Tabel 1: Hoeveelheid geschoond graan

Met dit nieuwe voer hebben we nu een half jaar ervaring opgedaan in de praktijk. De ervaringen zijn goed. De overgang van dragend naar lacterend zeugenvoer verloopt soepel, de zeugen blijven zeer goed voer opnemen en geven goed melk. Door de investering in extra schoningscapaciteit voor graan is het mogelijk om meer van het ‘Schoonste Zeugenvoer van Nederland’ te produceren en uit te leveren.