Premium biggenvoer wanneer het moet

26 juni 2016

Als veehouder streeft u naar een opfok van gezonde kwaliteitsbiggen, maar u streeft ook naar een zo hoog mogelijk rendement. Om dat te realiseren zijn er twee factoren die een grote rol spelen. Dit zijn de kwaliteit van het voer in met name de eerste weken van de opfokfase en het moment van overstap op (het relatief goedkoper) gangbaar biggenvoer.

Bigkwaliteit en voer

In de praktijk komen wij veel verschil in kwaliteit van verkochte biggen tegen. Voor het goed en probleemloos opfokken van biggen is het goed doorlopen van het speenproces cruciaal. Hier moeten de biggen van vloeibaar naar vast voedsel worden begeleid. Bij een te lage energieopname net na het spenen sterven darmcellen af en worden voedingstoffen slecht opgenomen. De kwaliteit van het voer speelt daarbij een essentiële rol. Om dit goed te laten verlopen is biggenvoer dat smakelijk en optimaal verteerd wordt zeer belangrijk. Is de vertering namelijk optimaal dan zullen de biggen een goede en gelijkmatige voeropname hebben en ontstaan er geen lekken in de darmen waardoor pathogenen bacteriën in de bloedbaan terecht kunnen komen. Dat zorgt voor uniformere koppels, meer rust, minder kans op wondjes en dus minder kans op uitval en necrose.

Premium biggenvoer

Het produceren van zo’n biggenvoer kan alleen bereikt worden als de fabriek, het productieproces en de te verwerken grondstoffen volledig afgestemd zijn voor het producuren van biggenvoer. Dus alles in dienst stellen van het big. Het produceren van deze premium biggenvoer kwaliteit is niet mogelijk in een gangbare voerfabriek. Daarvoor is een speciale biggenvoer fabriek waar uitsluitend biggenvoer wordt geproduceerd noodzakelijk.

Speciale biggenvoerfabriek

Onze fabriek in Andel is een gespecialiseerde biggenvoer fabriek. In deze fabriek worden alleen maar biggenvoergrondstoffen verwerkt van de allerhoogste kwaliteit. De granen worden gekocht met extra hoge kwaliteitseisen en komen uit een speciale regio. Daarnaast worden ze nog geschoond via het Blazee2 principe (dit betekent dat er twee processtappen worden uitgevoerd: het kaf wordt eraf geblazen en met twee zeven worden de grove en fijne delen afgezeefd om andere verontreinigingen eruit te halen). De vetten die verwerkt worden zijn van humane kwaliteit en worden op een speciale manier verwarmd en gemengd, zodat elk korreltje dezelfde smaak en nutritionele waarde heeft. In de fabriek is het mogelijk om grondstoffen superfijn te malen, maar ook grondstoffen met specifieke vezels grof te verwerken. Door de juiste vezelbronnen grof aan te bieden wordt de groei van de juiste bacteriën in de darmen gestimuleerd en vindt er een positieve bacteriële fermentatie plaats, De perserij is ingericht voor het produceren van zachte, maar toch voldoende slijtvaste pellets. Hierdoor worden de premium voeders zeer goed opgenomen en lossen ze snel op in de maag. Daardoor werken verteringsenzymen snel in op het voer, zodat het optimaal verteerd wordt. In onze specialistische fabriek zijn alle voorwaarden aanwezig voor het produceren van premium biggenvoeders


Figuur 1 Werkwijze voor premium biggenvoer van De Heus

Gangbaar biggenvoer

Niet elke fase in de biggenopfok is even kritisch. We helpen uw biggen gezond en snel door de speenfase heen, en zorgen daarna voor een probleemloze en geleidelijke overstap van het premium voer op ons gangbaar biggenvoer. Met een gegarandeerd hoger rendement voor u. Dus... premium voer als het moet, gangbaar voer zodra het kan. Met de combinatie van Romelko premium biggenvoer én gangbaar voer biedt De Heus u ‘the best of both worlds’: een gezonde en optimale groei in de eerste weken van uw biggenopfok én een vroege en probleemloze overstap op kwalitatief, relatief goedkoper gangbaar voer. Terwijl de gezonde groei van uw biggen gewaarborgd blijft, werkt u tegelijkertijd aan een hoger rendement!