Overleg bouwblok was dringend nodig

01 april 2012
-
3 minuten

In bestemmingsplannen staan de bouwblokken van bedrijven aangegeven. Tegenwoordig zijn nieuwe rundveestallen hoger, langer en breder dan vroeger en passen ze niet altijd meer in het bouwblok. Of blijkt de stal op een andere plaats te moeten staan dan het bouwblok aangeeft. Een lastig probleem.

Eind jaren zestig begonnen de ouders van Dirk Aart, Gerard en Corrie van Leersum, met een bedrijf met melkvee en varkens in Woudenberg. Enkele jaren later, in 1973, bouwden ze een ligboxenstal. Deze is na 35 jaar intensief gebruik financieel en technisch afgeschreven. In 2008 benaderden Dirk Aart en Hanneke Agra-Matic om uit te zoeken hoe ze hun rundveetak konden ontwikkelen en de varkenstak geleidelijk konden beëindigen. Concreet kwam het erop neer dat zij 150 melkkoeien wilden gaan houden. Voor 112 koeien zou er dan een nieuwe stal gebouwd moeten worden.

Bouwblokvorm probleem

Bij het ontwerpen van de stal bleek dat het bouwblok in principe groot genoeg was. De bouwblokvorm in het bestemmingsplan kwam echter niet overeen met de beste plek voor de nieuw te bouwen stal. Dit is tegenwoordig bij meer bedrijven een probleem, met name omdat oude bestemmingsplankaarten worden hergebruikt in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan. Als je buiten een ingetekend bouwblok wilt bouwen, kan dat grote problemen opleveren. Gemeenten hanteren namelijk strakke regels op het gebied van ruimtelijke ordening. Vaak hebben gemeenten wel de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen bij beperkte overschrijding van het bouwblok.

Laat het bouwblok geen struikelblok worden. Kom tijdig in actie

Gesprek met de gemeente

Agra-Matic: ‘Belangrijk is dat de gemeente goed uitgelegd krijgt waarom bouwen buiten het ingetekende bouwblok soms noodzakelijk is. Dat hebben wij in het geval van Van Leersum ook gedaan. We hebben met de wethouder en ambtenaren een goed gesprek gevoerd over de situatie. Aan de ene kant wil Van Leersum gunstige looplijnen en een goede ventilatie. Aan de andere kant wil de gemeente graag dat de nieuwbouw goed aansluit bij de bestaande bebouwing. We hebben vervolgens in een motivatie nog eens een uitgebreide toelichting gegeven. We gaven uitleg over de arbeidsomstandigheden, de ventilatie, de diergezondheid, de beplanting enzovoort. Het resultaat was dat de gemeente het bouwplan goedkeurde. Ons advies is om bij het maken van plannen rekening te houden met het bouwblok en als het nodig is hierover tijdig overleg te voeren met de gemeente.’

Het resultaat is een nieuwe 0-4-0 ligboxenstal, met 2 x 10 visgraat melkstal