Optimale groei nieuw varkensvoer

02 april 2014
-
3 minuten

Afgelopen zomer hebben we ons vleesvarkensassortiment geherpositioneerd. Dit naar aanleiding van voerproeven op ons eigen vleesvarkensproefbedrijf Vlierbos en vele praktijkbedrijven waarbij gebleken is dat de genetische vooruitgang bij vleesvarkens een nieuwe voedingsstrategie vraagt.

Het vleesvarken wat vandaag in de stal ligt bereikt eerder zijn maximale groei en deze daalt daarna sneller. Dit feit vraagt om voeders met hogere aminozuurgehalten in relatie tot de EW. Hier heeft De Heus op ingespeeld door het aminozuurpatroon aan te passen. De aanpassingen in het assortiment hebben een  overduidelijk  positief  resultaat  bij onze klanten laten zien. Het afgelopen half jaar zagen we de groei per dag met 20 tot 50 gram stijgen en werd de voederconversie met 0,03 naar 0,08 verbeterd. De technische resultaten werden vol lof, enthousiasme en trots met elkaar gedeeld; een teken dat onze buitendienst echt effect ziet van de herpositionering van  het  vleesvarkensvoer.  Dergelijk positieve resultaten zijn natuurlijk perfect voor het vertrouwen in ons kunnen. Voorgaande geeft maar weer eens aan dat  De  Heus  haar  pijlers  ‘Kwaliteit’, ‘Beter’  en  ‘Rendement’  op  een  juiste manier in de markt toepast en kenbaar maakt.


Grafiek 1 Verschillen in voederbehoefte vraagt nieuwe visie

Wim en Conny Boeren

Wim en Conny Boeren uit het Belgische Meer bewijzen al jarenlang dat er topresultaten gehaald kunnen worden. De afgelopen zes jaar realiseren de vleesvarkens op hun bedrijf een groei van gemiddeld 933 gram per dag met een voederconversie van 2,41. Een goed resultaat dat mede wordt bereikt door de voeding van De Heus. Wim Boeren: ‘De voeding van gezonde vleesvarkens die zo snel groeien luistert heel nauw.’ Boeren wordt begeleid door Ludo Beerten, specialist bij De Heus en sinds jaar en dag regelmatig te vinden op het erf in het Belgische Meer. De gemiddelde groei bij Wim en Conny Boeren wordt bereikt in een redelijk standaard stal. De stallen zijn ongeveer vijfentwintig jaar oud, er liggen in totaal circa 1.450 varkens,  er is plafondventilatie en er wordt gevoerd via brijbakken. Het bedrijf van Boeren is een prima voorbeeld dat laat zien hoe precies werken in een standaard omgeving een meer dan gemiddeld resultaat kan behalen.