Ondernemen is vooruit kijken

10 april 2015
-
3 minuten

Familie De Jongh in Waardenburg is na de nieuwbouw van hun ligboxenstal in 2010 druk bezig met verdere groeiplannen. Zo is het de bedoeling dat hun één na jongste zoon, Martien, op de oude locatie ook gaat starten met een melkveebedrijf. Groeien doen zij niet alleen in aan tallen, maar vooral ook in technische resultaten.

Op het ouderlijke bedrijf werd in het verleden met niets begonnen. Door hard werken op het bedrijf, maar ook buitenshuis, werd er gestaag een melkveebedrijf opgebouwd. Al heel snel werd voor Johan en Corrie duidelijk dat hun kinderen ook het ondernemersbloed hebben. De melkkoeien en vleesstieren namen in aantallen toe en zo telde eind 2009 het bedrijf 80 melkkoeien. Keuzes moesten gemaakt worden, want hun zonen William en Martien wilden allebei door met melkvee.

Nieuwe ligboxenstal

Omdat doorgroeien op de oude locatie niet mogelijk was, werd er een vergunning aangevraagd op één van hun buitenpercelen aan de Lage Paarden, 400 meter van de oude locatie vandaan. Na een lang proces van vergunningen, kwam eindelijk het startsein. Eind 2009 werd er gestart met de nieuwbouw van hun ligboxenstal. In datzelfde jaar werd er ook nog eens 4 hectare grond en 2 ton melkquotum gekocht. Er moest alles op alles gezet worden, want door de lage melkprijs in 2009 ging het echt niet vanzelf. Het verzorgen van het vee op de oude locatie, alsmede het bouwen op de nieuwe locatie en werken buitenshuis was dagelijkse kost voor heel de familie. Een jaar na ingebruikname organiseerde familie De Jongh eind mei 2011, samen met De Heus, een drukbezochte Open Dag. Het uiteindelijke resultaat mocht er zijn!

Groei op meerdere fronten

Ondertussen staat het bedrijf niet stil. Zowel in aantallen als in technische resultaten worden er grote stappen gezet. Na oplevering van de nieuwe ligboxenstal worden alle koeien in deze stal gemolken. Totaal telt het bedrijf nu 135 melk- en kalfkoeien. Het jongvee wordt op de oude locatie aan de Zandweg opgefokt. Op deze locatie zijn ook nog steeds de stieren aanwezig. Ten opzichte van 2010 telt het bedrijf 16 hectare meer grond en daarmee komt de totale oppervlakte behorende bij het bedrijf op 86 hectare grond.

Sturen op saldo is een must om door te groeien

Hiervoor wordt derogatie aangevraagd en daarmee bestaat het bouwplan uit 80% grasland en 20% maïsland. Voldoende grond is voor de familie De Jongh een eerste en belangrijke voorwaarde om verder door te groeien. “Voor goed en voldoende ruwvoer willen wij niet afhankelijk zijn van anderen.” Ook de prestaties bij de koeien gaan opvallend omhoog. De koeien zijn in hun 305- dagenproductie met 1.500 kilo melk gestegen naar 9.100 kilo melk, met 3,5 procent eiwit. Het melken met twee DeLaval melkrobots, een goed rantsoen en het verbeteren van koecomfort, beïnvloeden deze stijgende resultaten zeker positief.

Aandacht voor ruwvoerkwaliteit en saldo

Verder hebben de mannen meer focus gelegd op het ruwvoermanagement. Om krachtvoerkosten te besparen, is veel meer aandacht gekomen voor de kwaliteit van het gras en de maïs. Dure grond moet maximaal opbrengen. Door de investeringen in grond weten zij hier alles van. Goede grondbewerking, het juiste zaaizaad en op tijd en precies bemesten zijn factoren die heel veel aandacht krijgen. Daarnaast wordt tijdens het inkuilen alles op alles gezet om de kwaliteit maximaal te houden. Al moet het dan in de nacht gebeuren, voor de familie maakt dit niets uit. Inkuilen van gras gebeurt meestal in eigen beheer, voor de maïs zijn er duidelijke afspraken met de loonwerker. Samen  met De Heus wordt er constant gediscussieerd om de prestaties steeds weer te verbeteren en stappen vooruit te blijven zetten. “Samen met Nico sturen wij scherp op saldo” aldus William.

Samen met De Heus zoeken wij constant naar verbetering van prestaties

Goed management loont

Voor de nabije toekomst hebben de mannen allang een volgende stap in hun achterhoofd. Waar William door wil groeien op de nieuwe locatie, is het de bedoeling dat Martien op de oude locatie opnieuw gaat starten met melken. Daar waar de melkkoeien vijf jaar zijn weggeweest komen ze nu weer terug en gaat de familie op twee locaties melken. Zo laat deze familie met hun imponerende passie zien dat door hard werken en goed management via het sturen op saldo per koe, onder alle economische omstandigheden, veel te bereiken valt. Een prachtig bewijs dat er voor melkveehouderij in Nederland altijd kansen zullen blijven. Deze ondernemers, die zich weten aan te passen aan veranderende omstandigheden, laten zien dat er geld te verdienen blijft.