Omnigen: Dure of juiste investering?

06 juli 2018
-
3 minuten

Hittestress ontstaat wanneer een koe meer lichaamswarmte produceert dan zij af kan voe­ren. De koe verbruikt extra energie om zichzelf te koelen. Hierbij gaan hartslag en ademhaling omhoog. De ruwvoeropname komt vaak onder druk, doordat de koe druk is met haar afkoeling en vreten een inspannende bezigheid is. Door een verminderde opname zien we de productie dalen of de koe gaat vet afbreken en verliest conditie.

Wisselingen

Een koe is niet alleen gevoelig voor hitte, maar ook voor wisselingen. Zij is gebaat bij een zo stabiel mogelijke situatie qua voe­ding, temperatuur, behandeling, beweiding etcetera. Wisselingen in het rantsoen leve­ren stress op. Bij weiden, heb je, hoe dan ook, te maken met wisselingen in graskwaliteit (en vaak kwantiteit). Hier­door zie je bij weidende koppels, vaak in het najaar, gezondheidsproble­men ontstaan, zoals meer uierontsteking, moeilijker dragen en meer pootproblemen. Deze problemen worden mede veroorzaakt door stress uit voerwisselingen.

OmniGen

Stress komt voor in positieve en in nega­tieve zin. Het positieve stresshormoon is adrenaline. Deze stof komt vrij bij spanning, bijvoorbeeld net voordat je in de kart stapt bij karten of oplaadt voor de voetbalwed­strijd. Maar er is ook een verkeerd stress­hormoon, namelijk cortisol. Een te lange belasting op de geest, veranderingen in de gezinssituatie en vele andere negatieve factoren kunnen het cortisolniveau verhogen. Ditzelfde gebeurt bij de koe. Het moment van afkalven, groeps- en rantsoenwisselingen en hitte zijn een paar factoren die het cortisolniveau verhogen. OmniGen ondersteunt een goed werkend immuunsysteem; ook onder stressvolle omstandigheden. Het transport van witte bloedcellen kan daardoor beter verlopen, waardoor ziektekiemen eerder en beter worden gedood. Ook het signaal dat er ‘indringers’ zijn, kan beter afgegeven worden, waardoor het dier eerder ‘het leger’ van witte bloedcellen er op tijd bij haalt.

AB-gebruik en OmniGen

In Nederland doen we momenteel een Immunity Challenge. Koppels koeien worden ver­geleken in een situatie met het voeren van OmniGen ten opzichte van het niet voeren van OmniGen. Deze periode duurt een half jaar. De gegevens worden vergeleken met het halfjaar daarvoor en met dezelfde periode in het jaar ervoor. De reductie van antibiotica op 29 bedrijven (afgesloten IC’s) met 5.500 koeien is 34%. De Immunity Challenge loopt nog op een heel aantal bedrijven, maar de resultaten die er zijn, liegen er niet om. Uiteraard blijven we je hiervan op de hoogte hou­den. Bespreek eens met je specialist wat OmniGen op jouw bedrijf kan betekenen!