Nieuwe onderhoudsvriendelijke stal

01 december 2010
-
3 minuten

De maatschap Van Helmond uit het Brabantse Ommel nam begin oktober 2010 een nieuwe ligboxenstal in gebruik voor ruim 300 melkkoeien. De nieuwe stal is duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Daarnaast zijn efficiënt werken en dierenwelzijn, comfort en licht voor de koeien belangrijke uitgangspunten geweest.

Voordat de maatschap Van Helmond besloot tot nieuwbouw op de huidige locatie, passeerden diverse opties de revue: bedrijfsverplaatsing, renovatie oude stal in combinatie met nieuwe melkstal of melkrobots en gefaseerd bouwen. Uiteindelijk ging de maatschap voor nieuwbouw. De ontwerpers van Agra-Matic gingen aan het werk met de volgende opdracht: ontwerp een duurzame en onderhoudsvriendelijke ligboxenstal, waarin we makkelijk, fijn en zeer efficiënt kunnen werken. Het ontwerp moet aandacht hebben voor dierenwelzijn, en moet veel comfort en licht bieden voor de koeien. Bovendien moet de stal goed in de recreatieve omgeving passen en een aanvaardbaar kostenplaatje hebben. Agra-Matic hielp bij de aanpassing van het bestaande bouwblok en bij het verkrijgen van de vergunning. Tevens begeleidde Agra-Matic de bouw van de stal.

Efficiënt en diervriendelijk

In de compacte stal van 104 x 31 m zijn 374 ligboxen gerealiseerd; dwars daarop liggen de wachtruimte en de melkstal. Dit zorgt voor korte looplijnen en dus voor efficiëntie. In de kostenbesparende smalle voergang (2,4 m) zorgt het automatisch ruwvoersysteem Crysta Mix met bijbehorende voerbunkers ervoor, dat de koeien op een arbeids- en voerefficiënte manier continu beschikken over een goed gemengde portie ruwvoer. In het oog springend is de Fullwood 32 stands Revolution-buitenmelker. Hier krijgen de koeien hun krachtvoer. In één uur melkt deze buitenmelker ruim 150 koeien. Een silotank dient als opslag voor de melk. De stal heeft een selectieruimte voor veertien koeien, een ruimte voor opvang van jonge kalveren en een ruimte met strohokken voor droogstaande koeien. De strohokken zijn gemakkelijk uit te mesten door de grote roldeuren: diervriendelijkheid gecombineerd met arbeidsgemak. De melkkoeien liggen in gestorte boxen op gehakseld stro.

Mooie uitstraling

De lichte staalconstructie van de stal wordt ondersteund bij het voerhek en midden op de dubbele boxrij. Er komt veel licht binnen via de zelf ontworpen lichtstraat; bovendien is het dak uitgerust met sandwichpanelen op gelamineerde liggers. De stal is volledig onderkelderd (5.400 m³ mest) met drie volledig gestorte mixkanalen. Op verzoek van de welstandscommissie werd de kapvorm van de voorbouw aangepast en zijn de dakplaten voorzien van een golfplaatmotief. De prefabbetonpalen zijn uitgevoerd met echte steenstrips: dit geeft de stal een mooie uitstraling.