Nieuwe fosfaatgebruiksnormen en -klassen

30 januari 2020
-
2 minuten

In 2020 zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd in het mestbeleid. Zo veranderen onder andere de fosfaatklassen en gebruiksnormen van landbouwgrond. Er is een klasse bijgekomen, waardoor er voor zowel grasland als bouwland nu 5 klasses zijn: hoog, ruim, neutraal, laag en arm. De fosfaatgebruiksruimte geeft aan hoeveel fosfaat je maximaal mag gebruiken op landbouwgrond. Voor grasland geldt een andere norm dan voor bouwland.

Op de website van RVO vind je meer informatie over de nieuwe fosfaatklassen en gebruiksnormen.

Nieuwe uitzondering

Ook is er een nieuwe uitzondering om meer fosfaat te mogen gebruiken. Als de fosfaattoestand van de grond in de klasse ‘hoog’ valt, mag je 5 kg fosfaat per hectare extra aanwenden als mest gebruikt wordt die zorgt voor meer organische stof in de bodem. Wil je hier gebruik van maken? Meld dit dan aan RVO. In dat geval moet minimaal 20 kg fosfaat per hectare van één van de volgende mestsoorten komen:

  • Strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten of paarden
  • Dikke fractie van rundveemest
  • Champost
  • Gft- of groencompost

Uitzondering sleepvoetverbod

Vanaf 2019 is het niet meer toegestaan drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib middels de sleepvoet uit te rijden. Het moet emissiearm, oftewel in de grond, uitgereden worden. Voor het uitrijden op klei- en veengrond is echter een uitzondering gemaakt. Op deze grond mag met water verdunde mest op de grond uitgereden worden (sleepvoet). Dit moet wel gemeld worden bij RVO voordat je de eerste keer gaat uitrijden. Melden kan tot en met 31 augustus. De volgende voorwaarden gelden voor deze regeling:

  • De mest wordt verdund uitgereden op klei- of veengrond. De verhouding is minimaal één deel water en 2 delen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib. Bij controle moet je dit kunnen laten zien
  • De mest wordt in strookjes tussen het gras gereden. Het gras wordt van tevoren opgelicht of zijdelings weggedrukt. De strookjes zijn niet meer dan 5 cm breed en de afstand tussen de strookjes is minimaal 15 cm
  • Het bemestingssysteem is tot aan de grond gesloten
  • Melden doet je ieder jaar voordat je voor de eerste keer waterverdunde mest uitrijdt

Heb je vragen over het mestbeleid? Onze specialisten van Agramatic Mineraal helpen je graag vooruit.