Nieuwbouw of verbouw?

13 juli 2016
-
2 minuten

De familie Korevaar uit het Gelderse Staverden koos voor een tussenweg. Elk bedrijfsbezoek aan het bedrijf van Teus en Silvia Korevaar op het mooie landgoed Staverden is een bijzondere ervaring.

Agrarisch ondernemen

In deze prachtige omgeving is het bedrijf bereikbaar via twee lange oprijlanen. De melkkoeien krijgen al jaren weidegang, steeds vaker lopen er niet alleen melkkoeien op de graspercelen maar komen er ook grote groepen edelherten grazen. Het agrarisch ondernemen op een landgoed geeft links en rechts wel wat beperkingen, maar is elke dag weer een uitdaging.

In 1973 is deze stal uitgebreid met 60 ligboxen. De architect had toentertijd een vooruitziende blik en ontwikkelde een gebouw met, voor die jaren, zeer ruime maatvoering.

Ruimte voor herontwikkeling

In 2009 liep Teus aan tegen een mestopslagprobleem. Uit die tijd stamt het eerste contact met Agra-Matic, door Teus benaderd voor een oplossing voor dit probleem. Deze oplossing is, in gezamenlijk overleg, gevonden in het aanleggen van een mestbassin voor circa 1500 m3 . Niet snel daarna, in 2011, bleek de tijd aangebroken om het bedrijf te herontwikkelen. Uitgangspunten die daaraan ten grondslag lagen waren:

  • Geen mogelijkheden tot vergroten van het bouwblok in verband met het beschermde dorpsgezicht landgoed Staverden;
  • Een volledig afgeschreven ligboxenstal die vooral wat de bovenbouw betrof ook totaal versleten was. Met name de lekkage van asbestgolfplaten en een zeer slechte ventilatie waren problematisch;
  • Onderbouw die qua maatvoering voldoet aan hedendaagse eisen;
  • Beperkte financiële mogelijkheden in verband met pachtbedrijf;
  • Familiebedrijf met toekomst.

Op basis van deze punten kwamen Teus en Silvia Korevaar voor de keuze te beslissen wat te doen: totale nieuwbouw óf verbouw. Om de keuze goed te kunnen onderbouwen is er een analyse opgesteld van de bestaande bebouwing.

Op basis van deze uitgevoerde analyse werd de weloverwogen keuze gemaakt om de stal te verbreden en de complete bovenbouw te vernieuwen. Uitgangspunt was hierbij om geen afbreuk te doen aan het wensenpakket, maar wel een forse besparing te realiseren op de investeringskosten

Voeren

Het voeren gebeurt met een voermengwagen en wordt elke dag met behulp van een trekker aangeschoven. De voergang is nu vijf meter breed. De oude voerhekken zijn blijven staan en omdat deze gemonteerd waren aan de houten gebinten staan deze ook nog steeds in de stal. De koeien krijgen altijd weidegang. In de zomerperiode gaan de koeien zoveel mogelijk de wei in, alleen bij extreem warm weer houden de Korevaars de koeien binnen. Uiteraard beschikken de melkkoeien altijd over voldoende, vers en goed bereikbaar voer.

Water

Teus had vroeger betonnen drinkbakken die moeilijk schoon waren te houden. Nu hangen er in de stal een zestal roestvrijstalen groepsdrinkbakken waarvan twee zijn aangesloten op de warmte-terugwinningsinstallatie. Teus heeft geen rondpompsysteem aangebracht omdat het in de nieuwe geïsoleerde stal nooit meer vriest.

Licht

Door toepassing van sandwichpanelen, een schaduwnok met lichtplaten en transparant zeil hebben de melkkoeien altijd voldoende daglicht. Teus ervaart de sandwichpanelen als een “prachtproduct”. De witte onderkant en de 12 led-lampen zijn heel wat anders dan de 50 tl-balken die hij vroeger in de stal had hangen.

Ondernemen in deze omgeving met vele beperkingen is elke dag een uitdaging, gelukkig heeft ons familiebedrijf toekomst

Lucht

De goothoogte van de nieuwe stal bedraagt circa 400 centimeter. Omdat Teus heeft gekozen voor lage muurtjes (een welstandseis) beschikt de stal over een opening van drie-en-een-halve meter. Gecombineerd met een goed werkende schaduwnok, met lichtplaten aan de schaduwzijde van de stal, is het nu prima verblijven in de stal voor zowel de ondernemers als de melkkoeien. Hittestress komt volgens Teus alleen nog voor bij extreem warm weer.

Rust en ruimte

De melkkoeien beschikken in de stal over een vijftal soorten ligboxafscheiding. Ondanks deze variëteit ervaart Teus dit niet als een probleem, vooral omdat de ligboxen een ruime maatvoering hebben (tot 130 centimeter breed) met net voldoende lengte. De oversteek aan de stal zorgt ervoor dat de ligboxen niet meer natregenen. Dit wordt bij sommige renovaties van dakbedekking vergeten terwijl het een vrij eenvoudige aanpassing is.

Bevestiging in keuze

Hoe goed je een nieuwbouw of een verbouwing ook afweegt en voorbereidt, een echte bevestiging in je keuze krijg je pas op het moment dat je de eerste gebruikservaringen hebt. Dit geldt ook voor Teus en Silvia. Zo blijkt nu dat zowel de jongvee vaarzen als de oude melkkoeien prima kunnen socialiseren binnen het gebouw en ook voldoende tochtigheid kunnen tonen, mede door de ruim voldoende boxen. Ook het melken vindt nu in alle rust plaats, mede door de frequentie gestuurde, fluisterstille, vacuümpomp. De ruime tankruimte is voor Teus een uitkomst. In de oude situatie moest elk jaar de melktankruimte worden aangepast voor de KKM-keuring (Keten Kwaliteit Melk) vanwege regelmatig wijzigend beleid en inzichten. De ruimte biedt nu, als het zou moeten, plek voor een tank van 25.000 liter. Maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. De stal is in 2013 gebouwd, de oude melkstal en wachtruimte zijn in 2014 gesloopt en daarvoor in de plaats zijn nieuwe ligboxen geplaatst. De eerdergenoemde kernwoorden voeren, water, licht, lucht, rust en ruimte scoren in de nieuwe stal allen prima en zorgen voor een hoog koecomfort en een gezonde veestapel.