Nieuw gebouwde rosékalverstal

23 maart 2016
-
3 minuten

In 2011 nemen Henk en Gerda van den Berg, samen met hun drie kinderen Henk (jr.), Fleur en Bas, het ouderlijk bedrijf van de vader van Henk in het Gelderse Wekerom over. De vader van Henk mestte al vanaf eind jaren ’80 kalveren. Henk en Gerda houden samen 550 rosékalveren tot een leeftijd van acht maanden.

Nadat Henk door omstandigheden moest stoppen als slager, koos hij ervoor om chauffeur te worden. Inmiddels is Henk samen met zijn vrouw Gerda eigenaar van v.o.f. HEBE Transport.

Deze hoofdtak is al jaren de pijler onder hun bedrijf. Henk rijdt als zelfstandig ondernemer vleespluimvee voor slachterij Clazing uit Zevenhuizen. Met de vorig jaar nieuw aangeschafte Mercedes Actros vervoert Henk de slachtrijpe vleeskuikens van het vleeskuikenbedrijf naar de slachterij. Dat ook het vlees en de kalveren blijven trekken blijkt wel uit het feit dat regelmatig het mooiste kalf uit de koppel wordt gehaald en door Henk zelf wordt geslacht. Niet alleen het gezin zelf, maar ook derden die dit kwalitatief goede vlees rechtstreeks bij Henk en Gerda kunnen kopen, genieten regelmatig van een mals stukje kalfsvlees.

‘Groene’ vlagroosters

Henk maar ook Gerda hebben een passie in het houden van rosékalveren. Vorig jaar hebben ze een nieuwe stal gebouwd met ruimte voor 390 dieren. De stal is met de nieuwste inzichten gebouwd en voldoet aan de maatlat duurzame veehouderij. De oude huisvesting was erg bewerkelijk en droeg zeker niet bij aan de wens van Henk om technisch gezien top te presteren. De wens voor een nieuwe stal was toen snel geboren. Een belangrijk aspect is bijvoorbeeld de klimaatbeheersing. Zeker als je niet de hele dag aan huis bent is het belangrijk om dit goed te kunnen regelen. Ook de uitstoot van ammoniak wordt in de nieuwe stal door een ammoniak reducerend systeem sterk teruggebracht. De zogenaamde ‘groene’ vlagroosters met klep houden dit tegen. Zowel het klimaat als de ammioniak-uitstoot zijn op dit moment prima.

Optimale situatie voor mens en dier

Doordat er onder het overstekende dak een ruime lichtstraat is gerealiseerd is er veel daglicht in de nieuwe stal. Dit draagt bij aan veel werkplezier en ook voor de kalveren is dit een optimale situatie. Dit blijkt ook uit het feit dat ze het op het moment prima doen. Als roséspecialist ben ik vanaf het begin betrokken geweest bij de nieuwbouwplannen. Samen hebben we diverse staltypes bekeken en uiteindelijk heeft Dick Heideman van Agra-Matic de plannen verder ontwikkeld en uitgewerkt. Het traject van het aanvragen van de vergunningen kon beginnen en nadat uiteindelijk alle vergunningen binnen waren is met de bouw begonnen. Naast de ruime lichtstraat is er gekozen voor een ruime mestopslag onder de stal. Doordat de voerpaden vier meter breed zijn is het makkelijk om met de voermengwagen te kunnen voeren. De gedane investering vinden Henk en Gerda nodig om naast de transporttak het risico te spreiden. Als in de toekomst blijkt dat zoon Henk het bedrijf over wilt nemen, dan staat er een mooi bedrijf.

Plezier in kalverhouderij

De keuze voor rosékalveren komt mede doordat Henk en Gerda deze manier van kalveren houden diervriendelijk vinden. Aan alles merk je dat beiden veel plezier hebben in het houden en verzorgen van hun kalveren. Gerda verzorgt de administratie en houdt de technische resultaten perfect bij. Technisch presteren zij bovengemiddeld. De kalveren hebben de beschikking over een gemengd rantsoen, dat bestaat uit snijmaïs aangevuld met snippers, grondstoffen en krachtvoer. De gerealiseerde groei per kalf ligt tussen de 1.400 en 1.500 gram per dag. Er wordt een geslacht gewicht gerealiseerd tussen de 170 en 180 kilogram. Enkele koppels zijn zelfs boven de 180 kilogram geslacht gewicht uitgekomen. De uitval is al jaren zeer laag en ligt op slechts 0,5%.

Goede voorwaarden

Henk voert vanaf de bedrijfsovername van De Heus, waar ook zijn vader al jaren van voerde. Wederzijds is het prettig samenwerken en met het juiste advies zie je dat je de veehouder kan helpen om ook technisch de beste resultaten te behalen. Dat goede staltechnische eigenschappen hierbij een voorwaarde zijn spreekt voor zich. De startkalveren worden gekocht bij kalverhandel Visch-Dijkgraaf. Ook de slachtrijpe dieren gaan via deze handelaar. Ze worden geslacht bij slachterij Vitelco in Den Bosch, onderdeel van de PALI Group. De goede communicatie met handelaar, dierenarts en roséspecialist vinden Henk en Gerda erg belangrijk. Dit is voor hun een voorwaarde om hun bedrijf naar een technisch hoger niveau te brengen en uiteindelijk naar een beter financieel resultaat.