Met ruwvoer sturen in de herfst

27 september 2020
-
3 minuten

Eiwitbenutting uit eigen ruwvoer heeft nog nooit zoveel aandacht gehad. Wij zijn opgelucht dat de tijdelijke stikstof-voermaatregel van minister Schouten van tafel is gegaan. Het kon ook niet zo zijn dat melkveehouders hun dieren niet naar norm kunnen voeren voor (1) een goede melkproductie, (2) een goede gezondheid in de transitieperiode en (3) een goede jeugdgroei bij het jongvee. Wanneer dit echter betekent dat er een andere spelregel voor terug komt, hopen wij in ieder geval dat de minister serieus zal luisteren naar de door de sector aangedragen alternatieven.

Blijft overeind staan, dat zoveel mogelijk eigen geproduceerd eiwit benutten, altijd interessant is om een goed saldo te realiseren. Gelukkig zien we ook, dat na de regenbuien van eind augustus en begin september er weer gras wil groeien. De opbrengst hiervan is op veel bedrijven, gezien de soms nog krappe ruwvoervoorraden, van harte welkom. Je zult met ons eens zijn dat het oogsten en benutten van smakelijk herfstgras echter niet altijd even makkelijk is. Daarom hebben we voor het inzetten van najaarsgras en de benutting van het eiwit een aantal adviezen en tips.

Tips voor de benutting van het eiwit uit herfstgras:

  • Voer zoveel mogelijk vers gras via weidegang, of zomerstalvoeren van de in augustus en september schoongemaaide percelen
  • Combineer met snijmais en/of een energierijke voorjaarssnede. Let daarbij op voldoende structuurvoorziening
  • Pers het herfstgras in balen zodat het vlot en in beperkte hoeveelheden kan worden bijgevoerd
  • Overweeg bij een ruwvoeroverschot of slechte weersomstandigheden een deel van het herfstgras door de grasdrogerij te laten drogen. Eiwitrijke grasbrok of -balen valt prima toe te passen in het rantsoen
  • Vul het basisrantsoen aan met één van onze energierijke RuwvoerCorrectieMelen (Rucoms)
  • Benut de Graskuil-balen van schraler zomergras, aangevuld met onze Toplac producten, bij de droogstaande koeien

Ongetwijfeld kunnen er op jouw bedrijf nog andere mogelijkheden of ideeën praktisch toepasbaar en interessant zijn om het groeiende herfstgras maximaal te benutten. We denken mee en helpen je graag. Neem daarvoor gerust contact op met jouw rundveespecialist.

Lees ook: Suikerrijke voorjaarskuilen deze winter goed benutten; hoe doe je dat?