Met OmniGen beter voorbereid op hittestress

13 juli 2016

De Heus Voeders biedt al ruim drie jaar exclusief OmniGen aan. OmniGen ondersteunt het immuunsysteem vooral onder stressvolle omstandigheden. Met OmniGen worden ook zeer goede resultaten bereikt bij het beperken van de negatieve effecten van hittestress.

Gezinsbedrijf

In het Gelderse dorp Vuren, aan de rand van het Lingebos, melken Jan en Annette van Dijk ruim 90 melkkoeien. Ze worden geholpen door vader Jan en hun kinderen Lotte en Guus. In 2008 is de nieuwe stal gebouwd waardoor er nu plaats is voor 100 koeien. De opzet is om het bedrijf als gezin te kunnen runnen. Er is bewust gekozen voor een traditionele melkstal met daarnaast beweiding, waarvan Jan een groot fan is.

Goed management loont

De familie van Dijk is in juni 2013 gestart met het voeren van OmniGen: ”We hadden het al wel vaker met onze rundveespecialist Theo van der Weiden over OmniGen gehad, maar ik ben niet het type dat direct met iets nieuws begint”, zegt Jan. “We zijn begonnen met OmniGen omdat we vooral de problemen met celgetal en mastitis in de nazomer, die we elk jaar hadden, wilden voorkomen en dat is gelukt.” Het management op het melkveebedrijf moet goed zijn. Bij Jan en Annette zijn deze voorwaarden dik in orde en dan zie je een aantal weken na de start van het gebruik van OmniGen gelijk resultaat. Jan: ”De resultaten met OmniGen op ons bedrijf zijn erg goed en het lijkt eigenlijk steeds makkelijker te gaan. Het tankcelgetal ligt de laatste maanden onder de 100.000. Het celgetal van de 90% laagste celgetalkoeien ligt gedurende het hele jaar rond de 60.000. Bij de vaarzen ligt het celgetal op 71.000 en het celgetal van de tweedekalfskoeien ligt op 38.000. Het celgetal van de verse koeien ligt op 34.000.”

Minder zorgen

OmniGen heeft niet alleen een positieve werking op het verlagen van het celgetal. Bij veel gebruikers zijn er positieve effecten op het terugbrengen van gevallen van mastitis en zijn er ook effecten op de vruchtbaarheid. “Het aantal mastitisgevallen is bij ons inderdaad ook minimaal”, vervolgt Jan. “Meestal hoef ik voor een goede genezing van de koe bij een behandeling niet in de nek bij te spuiten. Witvuilers hebben wij af en toe en indien nodig spuiten we die tochtig, maar verder doen we daar niets aan.” Ook rondom vruchtbaarheid ziet Jan verschillen: “We hebben minder dan twee inseminaties per koe nodig om haar drachtig te krijgen en we zitten op een tussenkalfstijd van net boven de 400 dagen.” Het onder controle hebben van een goede diergezondheid komt naar voren uit het feit dat er bij Jan en Annette geen koe het erf verlaat als gevolg van problemen. Het effect daarvan is dan ook terug te vinden in de gemiddelde productie per afgevoerde koe van 42.431 kilogram.

Ik sta 100% achter het product!

OmniGen en hittestress

Sinds de introductie van OmniGen in Nederland zijn er al meerdere zomers verstreken. De ene zomer warmer dan de andere, maar desalniettemin zomers met temperaturen die bij koeien kunnen leiden tot een bepaalde mate van hittestress. De gebruikers van OmniGen constateren rondom deze stressperiode een reductie van de negatieve effecten daarvan. Jan: ”Het belangrijkste wat ik merk, is dat mijn koeien sinds ik OmniGen gebruik veel minder hinder hebben van de effecten van hittestress. Ik zie mijn koeien niet pompen, ze hangen niet alleen maar rond de waterbakken en ze blijven vreten, ook in de weide.” Uiteraard is het belangrijk om in periodes met een temperatuur boven de 20 graden de basisvoorwaarden op orde te houden zodat de productie op peil blijft. “Ik vind het inderdaad erg belangrijk dat mijn productie gedurende de zomermaanden constant blijft en mijn celgetal stabiel. Naast het gebruik van OmniGen probeer ik er in mijn management gedurende de zomermaanden bewust mee bezig te zijn om de koeien zo min mogelijk last van hittestress te laten hebben.”

Sturen op productie

Na het afschaffen van het melkquotum en de verlaging van de melkprijs heeft het bedrijf in Vuren de bewuste keuze gemaakt om meer productiegerelateerd te opereren. De droogstandsduur is verlaagd van acht naar zes weken en Jan zit kort op de vruchtbaarheid. Zo wordt er, als er na 80 dagen nog geen activiteit is gezien, gescand. Een andere bewuste keuze is dat de verse koeien harder worden gevoerd omdat daar het effect van meer kilogram melk per kilogram voer immers het hoogst is. Jan voert de verse koeien Booster. Ook zal Jan komend jaar meer economisch gaan weiden.

"Mijn koeien hebben sinds ik OmniGen gebruik veel minder hinder van de hittestress."

Op dit moment ligt de productie op 31,4 kilogram (172 dagen) met een vetgehalte van 4,58%, een eiwitgehalte van 3,63% en een lactosegehalte van 4,61%. “Door huidige omstandigheden in de sector moet en wil ik ook hard melken. Maar voor mij is een goede gezondheid van mijn koeien het allerbelangrijkst!”, besluit Jan.