Met goed plannen is veel te winnen

01 februari 2010
-
3 minuten

Dat vraag en aanbod van levende kuikens de rentabiliteit van de vleeskuikensector bepaalt was de voorbije maanden op een pijnlijke wijze duidelijk in de totale productiekolom. Zowel de contractprijzen als de vrije marktnotering daalden in één productiecyclus met meer dan €0,10 per kg.

Door het lage prijsniveau werkten pluimveehouders met verlies. Ook de slachterijen werden geconfronteerd met een nooit geziene prijsval van het geslacht product en werden gedwongen om het vlees direct met verlies te verkopen of te stockeren. Als reactie hierop kozen veel vleeskuikenhouders voor een langere leegstandsperiode. Ze wachten op betere tijden. Hierdoor wordt de krapte in de vleesmarkt direct zichtbaar in hogere noteringen op de vrije markt en krabbelen ook de contractprijzen enigszins op. Maar het leed is geleden, de centen zijn weg.

Kunnen we hier iets van leren? Kunnen we hier iets aan doen?

Mijn overtuiging is dat met een goede opzet- en afzetplanning van levende kuikens de mester zowel een maximale productie per vierkante meter hokoppervlakte kan halen en een evenwicht in vraag en aanbod naar de slachterijen bereikt kan worden.Als individu moet de pluimveehouder het maximale uit zijn bedrijf halen. Dagelijks worden pluimveehouders geconfronteerd met groeicijfers, voederconversies, uitval, prijzen van voer, eendagskuikens en vlees.

Flexibel inspelen op de markt zorgt voor stabielere prijzen.

Een goede bedrijfsvoering garandeert u als pluimveehouder een concurrentievoordeel t.o.v. uw collega-pluimveehouder. Maar als vraag en aanbod van de levende kuikens niet op elkaar zijn afgestemd worden individuele mesters voor het financieel rendement toch afhankelijk van de volgende schakels in de keten en is het niet mogelijk om rendabel kuikens te houden.

Goed plannen betekent een evenwicht vinden tussen de maximale productie per jaar op het bedrijf en toch kunnen voldoen aan de eisen van de slachterijen zodat vraag en aanbod op elk moment met elkaar in evenwicht zijn.

Goed plannen betekent dat de opzetten van eendagskuikens afgestemd worden op de vraag van slachtrijpe kuikens. Dit vraagt maximale flexibiliteit in opzetten en afleveren. Dit betekent niet, opzetten als de prijzen hoog zijn en leegstand hebben als de prijzen laag zijn of massaal opzetten na de zomervakantie zodat in het najaar een overschot aan vlees ontstaat.

Door goed plannen krijgen slachterijen op het goede moment kuikens van het juiste gewicht.

De Heus heeft de mogelijkheid om de kuikens bij meerdere slachterijen af te zetten, zodat we op structurele basis alle gewichten kunnen leveren. Op deze wijze trachten we via onze planningsafdeling zowel de wensen van u als pluimveehouder als de wensen van de slachterijen naar aantallen en gewichten in te vullen en daarmee zo weinig mogelijk verliezen (lage noteringen voor levende kuikens) in de markt te creëren. Dit levert over een langere periode zeker extra rendement op voor alle partijen.

Planning en rendement voor de totale kolom gaan hand in hand. In de volgende uitgaven van Leesvoer besteden we meer aandacht aan de schakels in de vleeskuikenhouderij, zoals de broederijen, kuikenbedrijven en slachterijen.