Maximale groei en hoger rendement met het Rosé Totaal Plan

20 juli 2017
-
3 minuten

Rosékalveren met ruimte. Het Rosé Totaal Plan heeft als doelstelling het rosékalf optimaal te ontwikkelen. Hierbij is de ontwikkeling van karkas op jonge leeftijd cruciaal. Door voldoende skeletontwikkeling en ruimte aan het dier, zorgen we voor de basis van een zwaar, hard groeiend en gezond kalf.

De zachte luzerne in de muesli zorgt ervoor dat de

kalfjes geen ongemak hebben

Groei vergelijken

In de praktijk zijn de afgelopen periode diverse proeven uitgevoerd om de groei bij kalveren van verschillende voeders te vergelijken. Ook is de laatste jaren veel kennis opgedaan middels praktijkproeven waarbij koppels vergeleken werden in gelijke omstandigheden. Dit heeft geleid tot meer inzicht, met name in de verschillende groeifasen.

Opfokfase

In de opfokfase is het in de eerste paar weken van het grootste belang om naast kalvermelk de kalveren zo snel mogelijk brok te laten opnemen. Door de smakelijkheid en ultieme balans van ingrediënten in de RS Startmix (Muesli) nemen de kalveren al snel voer op. De zachte luzerne in de muesli zorgt er daarbij voor dat de kalfjes geen ongemak hebben met de nog zachte gehemeltes, maar geeft juist wel voldoende structuur voor goed verteerde mest op deze jonge leeftijd. De RS Startmix wordt in big bag en bulk geleverd.

Binnen 14 dagen wordt overgeschakeld op de RSB Structo met stro of op snijmais met één van de RSB broksoorten uit de opfokfase. Met de RSB Structo kan de hoogste groei worden gerealiseerd, omdat de energiedichtheid van dat rantsoen nauwelijks verdund wordt met ruwvoer. Een gezond koppel kalveren groeit dan ruim 900 gram per dag in de eerste tien weken.

Combineren op maat

Een rantsoen van RSB 1 met snijmais doet hiervoor nauwelijks onder. In de opfokfase kunnen de voeders afhankelijk van de leeftijd, het rantsoen en 'hoe de kalveren erop staan’ op maat gecombineerd worden met RSB ER (Rosébrok EiwitRijk). Met name het eiwitniveau en de juiste balans tussen eiwitbronnen in het rantsoen maken in deze fase het verschil. Dit is ook logisch want op deze leeftijd wordt vooral karkas en spiermassa ontwikkeld en is voldoende eiwit noodzakelijk voor een maximale groei en gewenste aanzet. Uit proeven in deze fase is gebleken dat in dit traject tot tien weken 1 à 2 procent meer gewicht aanzetten. Het 1,5 procent hogere gewicht blijft tot en met de slacht in stand en levert een geslacht gewicht op dat 1,5 procent hoger is.

Tabel 1: Assortiment vernieuwde rosévoeders, productvorm en voederwaarde

*Deze brokken kunnen zowel in de Opfokfase als in de Groeifase worden gegeven.

Hogere groei met Omnigen

Ons advies is om standaard RSB 1 OG in te zetten. Deze brok geeft niet alleen een maximale groei van de kalveren, maar is ook standaard uitgerust met OmniGen. OmniGen zorgt voor een betere weerstand en daarmee voor een betere gezondheid van de kalveren. Een betere weerstand en gezondheid van kalveren vertaald zich in een hogere groei.

Daarnaast is ook de RSB 1 Prevent in te zetten als een wat meer 'veilige groei’ wenselijk is. Op bedrijven die gevoelig zijn voor coccidiose is de RSB 1 Prevent de juiste brok om in te zetten.

In de volgende Vooruit! gaan we nadrukkelijker in op de Groeifase , Sprintfase en de Afmestfase.