Maisteelt, trends 2022

30 januari 2022
-
2 minuten

Zaaizaad producenten hebben volop ingezet op de verdere veredeling van vroege en zeer vroege maisrassen. Lees hieronder de trends voor 2022.

Voordat we naar 2022, eerst even 2021

In het westen en noorden van het land kijken we terug op een wisselend maisseizoen 2021. Sommige telers haalden mooie opbrengsten, maar er zaten veel matige oogsten tussen. Door het koude voorjaar en de natte zomer was het ontzettend moeilijk om voldoende mais van goede kwaliteit te oogsten. In het zuiden en oosten van het land kijken we, afgezien van de koude start, juist terug op een zeer goed maisseizoen.

Wetgeving

Maistelers op zand en löss moeten uiterlijk 15 februari melden bij RVO op welke percelen ze mais gaan telen. Ben je te laat, dan mag je geen mais telen op het betreffende perceel. Drijfmest mag pas vanaf 15 maart worden uitgereden op percelen waar je mais gaat telen.

Trends bij veredelaars

Zaaizaad producenten hebben volop ingezet op de verdere veredeling van vroege en zeer vroege maisrassen. Nieuwe vroege rassen doen hierdoor qua opbrengst nog nauwelijks onder voor middenvroege rassen. Met een vroeg ras ben je in staat om op zand- en lössgrond in september een massaal en rijp gewas te oogsten. Je kunt dan nog voor 1 oktober een vanggewas inzaaien en aan de vergroeningseis voldoen. Ook voor telers op klei en veengrond verdienen vroege maisrassen de voorkeur met het oog op korrelrijpheid en oogstzekerheid.

Rassen

Op dit moment wordt de rassenlijst gedomineerd door Dent x Flint hybriden. 100% Dent rassen zijn oorspronkelijk te laat rijp om in Nederland te telen. Veredelaars werken echter aan 100% Dent rassen die ook in Nederland rijp kunnen worden. Deze zijn geschikt voor telers in het zuiden en midden van het land. 100% Dent mais geeft een hogere opbrengst en korrels bevatten een melige zetmeelstructuur die makkelijker afbreekbaar is in de koe. Dit biedt met name een groot voordeel in zetmeel verteerbaarheid gedurende de eerste 3 maanden na conservering. Maak je de nieuwe maiskuil doorgaans relatief snel open? Dan is het zeker de moeite waard om ervoor te kiezen een deel van het areaal met Dent mais in te zaaien.  Voorbeelden van Dent rassen zijn Pioneer P8255 (FAO 230), KWS Nostro (FAO 240) en KWS Camillo (FAO 250).

Ontsmettingen

De ervaringen, na 3 jaar, met de INITIO Bird Protect vogelvraatbescherming zijn in het veld erg goed. Tegen ritnaalden gebruiken we de Force ontsmetting. Op gescheurd grasland raden we aan deze ontsmetting te gebruiken. Voor een vlotte ontkieming en een goede werking van het Force middel is een voldoende opgewarmd en vochtig zaaibed vereist.

Ziektes en klimaat

In de polders en in het rivierengebied komt vaak maiskopbrand voor. Dit heeft een desastreus effect op opbrengst en voederwaarde van de mais. Daarnaast is er in de teelt de uitdaging met bladvlekkenziekte, builenbrand en stengelrot. De gevoeligheid van maisrassen voor deze ziekten verschilt enorm en staat vermeld op de rassenlijst. Heb je op jouw percelen ook met deze problemen te maken? Dan is het ras Genialis een aanrader. Dit ras is zeer vitaal, stevig en kan bovendien beter tegen de droogte dan andere rassen.

Het voorkomen van droogtestress gedurende het groeiseizoen vermindert de vatbaarheid van de mais voor ziektes. Ondersteun de weerstand van de plant door een voldoende ruime kalium voorziening, juiste bodem pH, goede bodemstructuur en behoud van organische stof door rotatie met gras en teelt van vanggewassen.

Vanggewas als tussenteelt

Er bestaat een wettelijke verplichting tot het telen van een vanggewas na snijmais op zand- en lössgronden. Door de drogere zomers en mildere winters van de afgelopen jaren zien we de teelt van het vanggewas op veel bedrijven ontwikkelen tot een professionele tussenteelt waarbij in april een mooie snede kan worden geoogst. Een welkome aanvulling van de ruwvoervoorraad op intensieve bedrijven. Het tijdelijke grasmengsel Tornado 2 en Snelle Lente Rogge zijn hiervoor geschikt. Probeer de tussenteelt voor 15 april te oogsten om nadelige effecten op de snijmais die daarna gezaaid wordt te voorkomen.

Wil je flexibel zijn in oogst tijdstip van je mais? Dan kun je op zand en löss kiezen voor gelijkzaai in combinatie met rietzwenk Proterra Mais of onderzaai met Intermezzo.

Bemesting

We adviseren het maisland te bemesten met Maismest Humifirst, 150 kg / ha in de rij. De toevoeging van humuszuren bevordert de ontwikkeling van de haarworteltjes van het maisplantje. Dit resulteert in een betere fosfaat benutting. De meerkosten zijn 15 tot 20 euro / ha, maar de meeropbrengst is 1 tot 1,5 ton mais / ha, met behoud van zetmeel.

Tips voor 2022:

  • Maak een bemestingsplan met je specialist
  • Ken de pH van de grond en bekalk indien nodig
  • Ga pas aan de slag als het land bekwaam is
  • Snelle opkomst vermindert risico op ziekten en plagen
  • Lagere zaaidichtheid verbetert de droogte tolerantie en kwaliteit

Vragen over rassen of bemesting? De specialisten van De Heus helpen je graag!

Contact