Maisteelt 2021: ontwikkelingen en tips

26 januari 2021
-
3 minuten

Het is nu een goed moment om afgelopen teeltjaar te evalueren en een plan te maken voor 2021. In het westen en noorden van het land kijken de meeste telers terug op een geslaagd seizoen met mooie opbrengsten en goede kuiluitslagen. In het door droogte geteisterde zuiden en oosten van het land was het ontzettend moeilijk om voldoende mais van goede kwaliteit te oogsten. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van maisteelt?

Wetgeving

Dit jaar is de wetgeving rondom maisteelt verder aangescherpt. Maistelers moeten uiterlijk op 15 februari (geldt voor de maispercelen op zand- en lössgronden) melden bij RVO op welke percelen ze mais gaan telen. Ben je te laat, dan mag je geen mais telen op het betreffende perceel. En drijfmest mag pas vanaf 15 maart worden uitgereden op percelen waar je mais gaat telen.

Trends bij veredelaars

Zaaizaad producenten hebben volop ingezet in de verdere verdeling van vroege en zeer vroege maisrassen. Nieuwe vroege rassen doen hierdoor qua opbrengst nog nauwelijks onder voor middenvroege rassen. Met een vroeg ras zoals Benedictio (FAO 220) ben je in staat om op zand- en lössgrond in september een massaal en rijp gewas te oogsten. Je kunt dan nog voor 1 oktober een vanggewas inzaaien en aan de vergroeningseis voldoen. Ook voor telers op klei en veengrond verdienen de vroege maisrassen de voorkeur met het oog op korrelrijpheid en oogstzekerheid.

Op dit moment wordt de rassenlijst nog volledig gedomineerd door Dent x Flint hybriden. Voor zuidelijke regio’s wordt door veredelaars gewerkt aan 100% Dent rassen die ook in Nederland rijp kunnen worden. 100% Dent mais geeft een hogere opbrengst en de korrels bevatten een melige zetmeelstructuur die makkelijker afbreekbaar is in de koe. Het eerste 100% Dent-ras dat KWS op de markt brengt is Gustavius (FAO 240) dat in combinatie met gelijk- of onderzaai kan worden toegepast op zuidelijke zandgronden.

Ontsmettingen

Na het verbod op gebruik van anti-vogelvraat ontsmetting Mesurol vorig jaar, is dit jaar ook de anti-ritnaald ontsmetting Sonido verboden. Het alternatief voor deze middelen is Initio bird protect, in combinatie met Force ontsmetting op ritnaald gevoelige percelen. Voor een vlotte ontkieming en goede werking van de Force ontsmetting is een voldoende opgewarmd en vochtig zaaibed vereist.

Ziektes en klimaat

In de polders en in het rivierengebied steken problemen op met maiskopbrand. Dit heeft een desastreus effect op opbrengst en voederwaarde van de mais. Daarnaast zijn er wijd verspreid problemen met bladvlekkenziekte, builenbrand en stengelrot. De gevoeligheid van maisrassen voor deze ziekten verschilt enorm en staat vermeld op de rassenlijst. Heb je op jouw percelen ook te maken met deze problemen, dan is het ras Genialis een aanrader. Dit ras is zeer vitaal, stevig en kan bovendien beter tegen de droogte dan andere rassen.

Het voorkomen van droogtestress gedurende het groeiseizoen vermindert de vatbaarheid van de mais voor ziektes. Ondersteun de weerstand van de plant door een voldoende ruime kalium voorziening, juiste bodem pH, goede bodemstructuur en behoud van organische stof door rotatie met gras en teelt van vanggewassen.

Vanggewas ontwikkelt zich tot tussenteelt

Er bestaat een wettelijke verplichting tot het telen van een vanggewas na snijmais op zand- en lössgronden. Door de drogere zomers en mildere winters van de afgelopen jaren zien we de teelt van het vanggewas op veel bedrijven ontwikkelen tot een professionele tussenteelt waarbij een mooie snede in april kan worden geoogst. Een welkome aanvulling van de ruwvoervoorraad op intensieve bedrijven. Geschikte producten hiervoor zijn het tijdelijke grasmengsel Tornado 2 en Snelle Lente Rogge. Wil je flexibel zijn in oogst tijdstip van je mais dan kun je kiezen voor gelijkzaai in combinatie met rietzwenk Proterra Mais of onderzaai met Intermezzo.

Maiskeuzewijzer:

Regio Meer voederwaarde Meer massa Meer robuustheid
Noord Autens / Papageno   Prixdor
Midden Megusto Benedictio Genialis
Zuid Corazon Figaro Genialis


Onze specialisten helpen je graag om te bepalen welk ras het best bij jouw situatie past.

Praktische tips:

  • Laat een bemestingsplan maken door je specialist
  • Ken de pH van de grond en bekalk indien nodig
  • Ga pas aan de slag als het land bekwaam is
  • Een snelle opkomst vermindert risico op ziekten en plagen
  • Lagere zaaidichtheid verbetert droogte-tolerantie en kwaliteit