Maïsland melden op zand- en lössgronden

02 maart 2021
-
2 minuten

Sinds dit jaar is het verplicht om maïspercelen op zand- of lössgronden te melden in mijn.rvo.nl. Maïs op andere grondsoorten hoeven niet gemeld te worden. RVO heeft deze melding verplicht, omdat ze willen voorkomen dat er vroeg in het jaar mest op bouwland wordt gereden, wat vervolgens een paar maanden kan uitspoelen voordat er maïs wordt ingezaaid.

Geen melding – geen mais

Deze melding kon tot en met 15 februari worden gedaan. Als een perceel niet is gemeld mag daar dit jaar geen maïs worden gezaaid. Is een perceel wel gemeld, maar komt er toch geen maïs, dan kun je dit het beste in de gecombineerde opgave weer wijzigen. Wil je bouwland (geen maïs) voor 15 maart bemesten, dan zal de melding moeten worden aangepast.

Geen drijfmest tot 15 maart

Maïs op zand- en lössgronden mogen tot en met 15 maart niet bemest worden met drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib. Met vaste mest en kunstmest mag dus wel.

Uitzondering bij tijdelijk grasland

Daarnaast is er een uitzondering op deze regel. Als het gras op deze percelen nog gemaaid gaat worden, mag het wel voor 15 maart bemest worden met drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib. Houd in de mestboekhouding wel rekening met een korting van 65 kg zuivere stikstof per hectare op de kunstmestruimte, voor het scheuren van tijdelijk grasland voor maïs op zand- en lössgrond. Dat kan dan dus minder worden aangevoerd.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? De ruwvoerspecialisten van Agra-Matic Mineraal helpen je graag met bemestingsadvies en de mestboekhouding.