Maatregelen tegen oornecrose

21 september 2017
-
3 minuten

Over oornecrose raakt langzamerhand meer bekend. Het verschijnsel heeft waarschijnlijk meerdere oorzaken.

Huidbacteriën

Enerzijds is daar de huid met diverse soorten (meer of minder onschuldige) huid bacteriën. Onder normale omstandigheden kunnen die niet zomaar de huid binnendringen en ontsteking veroorzaken. Dat geldt met name als de weerstand voldoende is en de infectiedruk niet te hoog. We weten echte dat bacteriën (en ook huid bacteriën) goed gedijen onder warme en vochtige omstandigheden. Die vindt je in een biggenafdeling waar de biggen al wat zwaarder worden en de temperatuur en relatieve vochtigheid toenemen. Deze combinatie vormt een belangrijke risicofactor.

Weerstand

Anderzijds is er de algemene weerstand van de big. Een gezond big heeft voldoende weerstand om bacteriële infecties vanuit de huid tegen te houden. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat er een goede doorbloeding bestaat. In het puntje van het oor is dat niet altijd het geval. Als je met een warmtecamera naar de oren kijkt zie je dat de oorpunten vaak koud zijn en minder goed doorbloed. Dat geldt vooral bij zieke dieren, denk bijvoorbeeld aan hoest in de koppel. Maar ziekte kan ook ontstaan vanuit het maagdarmkanaal, indien daar na verstoring van het bacteriële evenwicht gifstoffen in de circulatie komen. Indien op de dunne huid van de oorpunt bacteriën of toxinen binnendringen, dan zal de oorpunt necrotiseren (afsterven).

Maatregelen

Vanuit dit gezichtspunt kun je een aantal maatregelen nemen die tezamen een oplossing kunnen bieden. Zorg voor een voldoende warme maar frisse stal. De relatieve vochtigheid mag niet te hoog zijn. Draag zorg voor een optimaal speenproces met een optimaal bacterieel evenwicht in de darm, waardoor darmlekkage vermeden wordt. De Premium voeders van De Heus, met hoge grondstofkwaliteit en een zorgvuldig fabricageproces, zijn hierbij het uitgangspunt. Een belangrijk kenmerk van deze voeders is dat ze zeer arm aan mycotoxinen zijn (lage gehalten DON kunnen immers ook ‘darmlekkage’ bij jonge biggen veroorzaken). Zorg voor een voldoende hoge voeropname bij gezonde biggen. Neem maatregelen tegen te veel niezen en/of hoesten.

Kijk ook onze vlog over oornecrose: