Let op jouw planning fosfaatrechten

21 juli 2020
-
3 minuten

We hebben al twee jaar met fosfaatrechten achter de rug. Vele veehouders houden dit nauwlettend in de gaten, maar er zijn ook veehouders die hier minder naar kijken. Niet gek uiteraard in de zomerperiode waarin het landwerk veel tijd vergt.

Het valt de laatste tijd op dat het sommige veehouders in alle hectiek is ontgaan om naar de fosfaatrechten te kijken. Daarbij komt het soms voor dat meer vee werd gehouden, waardoor extra fosfaatrechten nodig zijn. We zijn over de helft van 2020, dus de gemiddelde dieraantallen over dit jaar zijn steeds moeilijker te beïnvloeden door het afvoeren van vee.

Daarnaast horen we ook verschillende veehouders opmerken; ‘We hebben nog ongeveer net zo veel vee als vorig jaar. Dus die fosfaatrechten lopen wel los.’ Dat is op zich een logische gedachte. Echter, we zien vooral op weidende bedrijven dat het smakelijke voorjaarsgras ervoor heeft gezorgd dat de melkproductie hoger ligt. Daardoor is het mogelijk dat je met een gelijk aantal dieren toch meer fosfaatrechten nodig hebt.

Let op geproduceerde melk

Let bij het berekenen van de fosfaatrechten op dat men uitgaat van geproduceerde liters melk. Dat is meestal meer dan de geleverde liters waar mee gerekend wordt in de meeste fosfaatprogramma’s. Vooral bij bedrijven die koemelk voeren aan de kalveren maakt dit een flink verschil. Bij melkrobots kan jaarlijks worden bekeken hoeveel melk in totaal is geproduceerd. Andere bedrijven zullen zelf moeten bijhouden hoeveel melk wel geproduceerd is, maar niet geleverd. 

Afroming

Een tijdje geleden leek het erop dat overdrachten tot 100 kg fosfaatrechten vrij zouden worden gesteld van de 20% afroming. Dat is wel benoemd, maar zeker nog geen feit! Op alle overdrachten geldt nog steeds een afroming van 20%, behalve bij overdrachten binnen bloed- of aanverwantschap tot en met de derde graad. Dan gaat het om:

Eerste graad Tweede graad Derde graad
- Ouders
- Kinderen
- Grootouders
- Kleinkinderen
- Broers en zussen
- Overgrootouders
- Achterkleinkinderen
- Neven en nichten (kinderen van broers of zussen)
- Ooms en tantes (broers of zussen van de ouders)


Meer weten over de regels rond fosfaatrechten? Neem dan contact op met de specialisten van Agra-Matic Mineraal.