Leghennen presteren beter in correct geventileerde stal

John van Helden

Klimaatspecialist pluimvee

26 maart 2021
-
3 minuten

Om hennen optimaal te laten presteren is een goed klimaat op dierniveau noodzakelijk. Naast een goede afzuiging, die door de ventilatoren wordt verkregen, speelt een optimaal luchtinlaatsysteem een belangrijke rol. Deze bestaat uit luchtinlaatventielen en een aandrijfmotor. De noodzaak van een goed luchtinlaatsysteem wordt vaak onderschat.

Gevolgen verkeerde luchtstroom

Met de huidige volière huisvestingssystemen in legstallen is het vaak een hele uitdaging om de binnenkomende lucht goed te sturen. Vooral bij lage buitentemperaturen komt het bijvoorbeeld regelmatig voor dat de uitval wat hoger is. Dit wordt veroorzaakt door luchtweg- en/of long-problemen. Vaak komt dat doordat de luchtstroming niet optimaal is. De dieren komen dan met name ’s nachts, wanneer de verlichting is uitgeschakeld, in een koude tocht te zitten.

Koude lucht langs plafond binnen laten komen

Bij lage buitentemperaturen zorgt het luchtinlaatsysteem ervoor dat de binnenkomende buitenlucht met voldoende snelheid de stal binnenkomt en deze langs het plafond naar het midden van de stal wordt gestuurd.

 


Hierdoor zal de binnenkomende lucht gaan mengen met aanwezige warme stallucht. Omdat de snelheid verminderd, zal deze uiteindelijk naar de dieren zakken en ze zo voorzien van verse lucht. Ook zal de opgewarmde lucht weer terugkeren naar de buitenmuur waardoor het strooisel onder de volières en in de scharrelruimten kan worden gedroogd.

Warme lucht horizontaal de stal in

Bij hoge buitentemperaturen zal de binnenkomende lucht meer horizontaal en naar beneden worden gestuurd zodat de dieren afkoelen door een directe luchtstroom (figuur 2).

Luchtinlaatventielen met lamellen

Voor stallen waarbij de dieren niet alleen op de vloer worden gehouden, zoals volières, is het advies om altijd voor een lamellenventiel te kiezen. Er zijn diverse aanbieders van dit type inlaatventielen. Het belangrijkste kenmerk van een lamellen inlaatventiel is dat de richting van de binnenkomende lucht onafhankelijk instelbaar is van de opening. Met verstelbare jaloezieën/lamellen kan de richting worden bepaald, zodat tocht op de dieren wordt voorkomen.

Tips voor een goede luchtstroming

  1. Zorg door aanpassing van de cascaderegeling voor een minimale dikte van de luchtstroom van 3 à 4 centimeter
  2. Plaats een jaloezieën/lamelleninlaatventiel waarbij de breedte van de opening bij minimumpositie smal is, zoals het Fancom Fantura lamellenventiel
  3. De ventielen aan de linkerzijde en de rechterzijde bij voorkeur apart sturen
  4. Bij lange stallen luchtinlaat opsplitsen in twee groepen (voor en achter)
  5. Bepaal de noodzakelijke onderdruk door middel van rookproeven
  6. Zorg voor zo min mogelijk lekkages

Klimaatcheck

De controle van het luchtinlaatsysteem maakt deel uit van onze klimaatcheck. Aan de hand van een inventarisatie en metingen kunnen we problemen in beeld brengen en verbeterpunten aangeven. Meer weten? Neem dan contact op met je legpluimveespecialist.

Legpluimveespecialisten
Over de auteur

John van Helden

Klimaatspecialist pluimvee